اجتماع و خانواده

آغاز بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق شهرداری تهران

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از آغاز بررسی مالی و اعتبارات پیشنهادی 1402 در مناطق 22 گانه شهر تهران خبر داد.

به گزارش تی تی آنلاین، امیر شهرابی با اعلام آغاز بررسی بودجه پیشنهادی 1402 منطقه شهرداری تهران، گفت: تاکنون جلسات جداگانه ای برای بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال 1402 با حضور شهرداران و معاونان 2 منطقه برگزار شده است. 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 و جلسات سایر مناطق طبق برنامه زمان بندی شده توسط اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران و با حضور نمایندگان برگزار می شود. ادارات هماهنگی امور منطقه ای و فنی و عمرانی.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به محورهای مالی پیشنهادی شهرداری تهران در سال 1390 افزود: امسال بودجه در برنامه چهارم شهرداری تهران و ضمن تاکید بر تکمیل آن تثبیت می شود. نیمی در حوزه پروژه ها، در تملک کالاهای سرمایه ای، مستمر و مستمر و در همسایگی توسعه مقرون به صرفه، توزیع عادلانه و در نظر گرفتن میزان کاربری ها و در دستیابی به بخش غیر مستمر، تامین خدمات از طریق. جمعیت در مناطق کم برخوردار و کاهش فاصله بین آنها و مناطق پردرآمد مشاهده شد.

به گفته وی در روند رسیدگی به پیشنهادات اقتصادی مناطق 1402، رویکرد شهردار تهران از جمله نوسازی شهر پیرامون حمل و نقل عمومی، توجه به مناطق کم برخوردار، خانواده محوری، مسجد است. با محوریت، به عنوان اولویت های ششمین شورای دولتی تهران برگزار شد و طرحی که در آن در اولویت قرار گرفت.

شهرابی با اشاره به پیشنهاد تدوین بودجه 1402 شهرداری تهران ادامه داد: قبل از ورود به فرآیند تدوین بودجه 1402، در جلسات متعدد در ماه های گذشته، اصلاح هزینه های وام و تملک سرمایه و دارایی های مالی؛ برخی از موارد تکراری و ردیف های بودجه مشابه حذف شده اند.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از اجرای طرح ساماندهی و بازنگری ردیف های اعتباری در بودجه سال 1391 شهرداری تهران خبر داد و اظهار داشت: اجرای این طرح موجب افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی در پیاده سازی. عملیات و هزینه های خطوط اعتباری و برخی محدودیت های موجود، کاهش تعداد موافقت نامه های شرح عملیاتی و امکان تبادل با کیفیت و محتوای گزارش ها، کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و افزایش انضباط مالی و افزایش شفافیت.

به گزارش سایت شهر، وی همکاری با شهرداران مناطق را برای پیشنهاد بودجه سال آینده نشان داد و گفت: سعی کردیم در پروژه های همجوار به مناطق و شهروندان لازم کمک کنیم. توجه به خواسته های هر کشور به منظور جلب رضایت مردم

پیام پایانی

دکمه بازگشت به بالا