فرهنگ و هنر

«آقا صادق» منتشر شد – تی تی آنلاین

در کتاب “صادق لرد”؛ داستان جهادی درباره زندگی به طور کلی ، شهید سید محمد صادق داش و تفسیر امپراطور محمد رضا حسینی ، در مطبوعات راه یار منتشر و به بازار عرضه شد.

تی تی آنلاین طبق کتاب “آقا صادق”؛ داستان جهادی درباره زندگی به طور کلی ، شهید سید محمد صادق داش و تفسیر امپراطور محمد رضا حسینی ، در مطبوعات راه یار منتشر و به بازار عرضه شد.

شهید داش از کودکی به رژیم شاهنشاهی پیوست ، علی رغم سن کم فعالیت سیاسی و مذهبی خود را برای خردسالان و چندین روز در بازداشت توسط ساواک آغاز کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، نزد وی رفت و سیستان بلوچستان از محرومیت خلاص شد ، که علاوه بر کار در کمیته کشاورزی و همچنین در دوره راهنمایی و فرهنگ کار تدریس کرده است.

شهید داش در مارس 1981 در قالب گروههایی که به طور ناشناس در پایان ایثار ، مانند وصیت نامه ، ساخت شیراز و به صورت ناشناس را در دریا می جنگند ، به آبادان می جنگند. در مدت کوتاهی با وجود حضور در واحد مهندسی جهاد نظامی ، لیاقت ها و توانایی ها ، وی به عنوان رهبر تحویل ستاد پشتیبانی سازندگی شد.

با اتمام ساخت جاده ها ، پل ها ، سواحل رودخانه در برج دیوار بمباران ، خود او و دفاتر مختلف تستیک نشسته ، در همان زمان جنگ ، استفاده از کمک به شهرها و روستاها ، یک مجلس مهمانی برای عموم باشد و هنگامی که ویلفرد در پیشانی های جلوی شاه قرار داشت ، اقدامات جلو داش را بفرستید. جنگ. رهبری که مانند مأموران عادی بسیج لباس پوشیده است ، اسیر و بیل و چوب برمی داشت. تا 14 اکتبر 1985 ، پس از استقرار افراد در استخر ، و گلوله توسط ترکش کشته شد.

در این کتاب ، هر مرحله از شهید از ابتدای تولد خود داشهای از زندگی است ، در شرف مرگ یک شهید است ، به او بگویید که این یک یا چند راوی است ، از شهید خود از پدرش ، از مادرش و برادرانش ، آنها را بر پیشانی های نقاشی تا جنگ گذاشت. در حقیقت ، در سومین کتاب اول گزارش شده است که خانه شهید ، کودکی و شرایط و دفاتر مکرر دفتر پدر ، زلزله مهیب قیر و کارسینوما سهم آن از نبردها منجر به پیروزی در انقلاب و بازداشت توسط ساواک برای چند روز است. کسی که او تصدیق کند ، و آن را به همین ترتیب در کتاب بخش های دیگر نوشته شده است ، بازی آماده است ، و به جنگ رفت و مفید در توضیح جهاد است با قاطعیت از طریق توضیحات جهاد است که اکثرا آنها را ایجاد کرده است.

جلد پشت کتاب: “ما هرگز انتظار نداشتیم به خاطر پول او به موتور به ستاد ، اما آنها گفتند نه. من مانند دیگران ظاهر شده ام ، زیرا موتور از شهرت آگاه نبود.” صبر ، “داستان را برای من تعریف کرد و گفت چه کسی به من خواهد گفت ، اگر صادق این را فهمید ، همانطور که گفتم ، اگر من باید ناراحت باشم ، یک جامعه از کودک. شهریور که پسر رمضان بود ، برای اولین بار در مقابل او یک رویا بود ، هنگامی که من ترک کردم مجبور شد هفت ماه را بگذراند. D. با قصد رفتن به اجازه فرمانده به آبادان جزایری به کل موتور دزدی موتور جزایری پول پس می دهد تا به سمت مخزن خالی پیش رود. صبوری گفت: “او پول اجاره لباس و ماشین فیروزآباد را ندارد.”

در کتاب ، “آقا صادق” صفحات 184 ، مدل 1500 ، به قیمت 20000 تومان پیش از این توسط انتشارات “راه یار” منتشر شده بود.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا