عمومی

آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان دوشنبه ۱۵ دی

به گزارش پایگاه خبری پایگاه داده

دروس دانشجویان زمان پخش تلویزیونی که دوشنبه ، 6 ژانویه 2010 اعلام می شود.

شبکه آموزش ،
دوره تربیت بدنی: 7: 45-8

مهارت های فنی و حرفه ای

ساعت 7 تا 7 ، متر – 12 درجه – کتابخانه ویلسون – نهال فنی و حرفه ای

2 ، در 9 9 0 ، سری انبر – خیاطی و طراحی – مرحله 10 – نهال فنی و حرفه ای

9 تا 9:30 ، از علم مواد و مواد – مرحله 11 – نقشه معماری – کلاس فنی و حرفه ای

20:50 تا 21:15 ، نقاشی رنگ روغن – 12 درجه – نقاشی روی صورت – نوع آن

21:15 تا 21:50 تصویرگری – مرحله 12 – گرافیک – نهال فنی و حرفه ای

عناصر اساسی:

10:30 تا 7:09 صبح ، دانش تجربی که رومی ها ابتدا فکر می کردند

2:07 صبح 11:30 صبح ، و بازی های ریاضی کلاس دوم

11:30 تا 12:00 ، و بازی های ریاضی کلاس سوم

12:00 تا 12:30 ، خلیج فارس ، و نوشتن کلاس چهارم

12:30 تا 13:00 ، کلاس پنجم و بازی های ریاضی

13:00 تا 13:30 ، بازی های ریاضی و کلاس ششم

13:30 تا 13:50 ، آموزش پیش دبستانی

دبیرستان اول؛

14:30 تا 15:00 ، مطالعات اجتماعی – نیمی از آمادگی 4 و 7

15:00 تا 15:30 ، مطالعات اجتماعی – البته در راه امتحان کلاس هشتم

15: 25-6: مطالعات اجتماعی – فصل دوازدهم پایه نهم

دوره آموزش متوسطه مجازی

16:00 تا 16:00 معلم لورم – طراحی و استفاده از ارزیابی های به روزرسانی پاسخگو

مدرسه راهنمایی؛

16: 00-6: 00 ، قرآن عربی 1 – 10 رومی – فیزیک تجربی و ریاضی

7 در ساعت 2 و زبان عربی قرآن 2 – 11 درجه – ریاضی و فیزیک تجربی

17:30 تا 18:00 ، زبان عربی قرآن و سه – 12 درجه – ریاضی و فیزیک تجربی

20:00 تا 20:25 ، جلد 3 – 12 درجه – آزمایشات

20 ، 25 در ساعت 20:50 ، شماره 2 ، شماره 11 – آزمایشات

4 شبکه سیما؛

رومیان 7:30 سخنرانی علوم و فناوری عمومی 1 10 زمینه کتاب ، علوم انسانی ، تاریخ روم و علوم

ساعت 8 ، جغرافیای 3 کلاس ، 12 رشته ژانر ادبیات و هنر را باید بیاورید

ساعت 8:30 صبح ، دوره دهم منطق ، هنر ، ادبیات ، دانش علوم و فرهنگ اسلامی

10:15 درس انسان و محیط زیست ، 11 مورد اساسی در همه رشته ها

10:45 درس فارسی ، کلاس 3 ، 12 مشترک همه رشته ها

11:15 مشترک فارسی دروس فارسی ، کلاس 3 ، 12

11:45 دروس بهداشت و سلامت پایه در همه رشته ها مشترک است 12

12:15 دوره جغرافیا: 2 درجه بیشتر در 11 و علوم انسانی

12:45 10 درجه 1 درس فیزیک ، ریاضیات ریاضی

1 فیزیک ، فیزیک ، ریاضیات رومی ها 13:15 را بخوانید 10: 10

گروه شبکه قرآن و علم؛

8:00 ، علوم و معارف قرآن ، آموزش و دانش رشته های 2 اسلامی ، با توجه به میانگین نظری

در ساعت 8:30 و قضاوتهای دو حوزه علوم و معارف اسلامی ، میانگین تئوری دوم

11 شب: کلاس سوم ، با هدایای مقدس: خواندن

11:30 ، کلاس دوم آموزش خواندن قرآن

15 ساعت ، دین و سطح 2 ، 11 سال تجربه ، ریاضیات ، فیزیک نظری و سایر دبیرستان ها

ساعت 15:30 ، آموزش قرآن در سطح دبستان هشتم ابتدایی است

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا