عمومی

ابعاد حقوقی مسئولیت قانونی فاجعه کلینک سینا در تجریش

منطقه 1 شهرداری تهران ، طبق میدان قدس تجریش در ضلع شمالی شهید دکتر. خیابان شریعتی در غروب اول ژوئیه سال 1999 در چین اتر شاهد انفجارها و آتش سوزی های وحشتناک و ویرانگر در اخبار و گزارش ها از گوش دادن و کشته شدن بسیاری از شهروندان زخمی شده و بسیاری از آنها باعث وحشت در بین مردم ساکن منطقه شده است …! سپس متوجه شد که با نسبت دادن به “مرکز جراحی چین مطبوعات Amand” در همان ناحیه در نزدیکی مرکز تصویربرداری اتر ، گزارشهایی منتشر شده است ، اما توسط چندین اتر سینا ، اشاره به چسبیدن به آن دارید …؟

در حال حاضر تصادفات جنگی کوه اتر چوب یا “مرکز جراحی مطبوعات مطبوعات کوه امند” در تاجریش (تهران) که به دلیل خطای انسانی ، سوء مدیریت حرفه ای ، عدم رعایت ایمنی و استانداردهای فنی عدم نظارت قانونی موثر توسط مراقبت های مربوطه مقامات یا دلیل دیگری می دانند …؟ در اصل ، هیچ مشکلی در رابطه با فناوری وجود ندارد ، ما به طور کامل علت فاجعه را در تراژدی سرباز داده ایم ، دیروز همین است ، پس از دو برابر شمیران ؛ امنیت شهروندان از سایه راست و چپ ترسیده بود که ناشی از آه های مکرر و ناله های زندگی و امنیت شهروندان ایرانی در اثر خسارت معنوی ، جسمی و عاطفی صدها خانواده و مردم بود. در صورت مشاهده ی كروناویروس گسترده و سم در احساس اضطراب وجود دارد ، و به روش درمان خطرات و پتانسیل های آن رو به زوال آسیب می زند ، آنها باید مراقب باشند ، از خانواده های مراكز ، و سلامتی را به پزشكان مربوط به آنها اختصاص دهند ، و من نمی توانم از حالت عادی و اساسنامه وی با كلمات مشابه خارج شویم. !

بهار از آنجایی که به شرق مسئولیت حقوقی داده می شود همه عواملی که در بروز این مرد و اشتباه مدیریتی دخیل هستند و عملکرد هر یک از عوامل انسانی ، مرجع نظارتی و بازرسی و یا اقدام قانونی و اقدام به موقع یا عدم اقدام به موقع در هنگام محاکمه ضروری ، وضعیت ساختمان است. با پشتکار و سریع از مطالعات ، تجزیه و تحلیل ها و ویرایش های تخصصی و حرفه ای و پیگرد قانونی توسط دیوان مقدس ، اذعان کرده است و هنگام بررسی کل وضعیت قوانین و مقررات فعلی و مشخص کردن کارآیی و ضمانت های آنها ، این که ایمان دارید باید به حق زندگی خود عمل کنید ، و در امنیت هموطنانشان ، برای جلوگیری از عود مجدد مانند شما ، متاسف باشید. . آنها انجام داده اند. با این حال ، سؤالات اساسی در این باره وجود دارد:

1- پاسخ شورای اسلامی و شهرداری تهران در تهران و شهرداری منطقه 1 تهران ، شرکت مهندسی و ساختمان سیستم ها و وضعیت ساختمان چوب اتر چوب یا “مرکز جراحی مطبوعات مونت آمند” و رعایت قوانین ملی کشور چیست؟ ؟

2. در پاسخ به وزارت بهداشت و اداره کل بهداشت و درمان و شمیران از تهران در شرایطی که عملکرد مستمر و مؤثر چوب بزرگ سینا اتر یا “مرکز جراحی پرس آمستان” و استانداردهای ایمنی و فنی آن و سایر کلینیک ها و مراکز درمانی مشابه را داشته باشد . چگونه است؟

3. پاسخ به بازرسی سازمان آتش نشانی و مسئولان مراقبت و بهداشت نسبت به وضعیت موجود در معیارهای فنی ساختمان سینا ، اتر استیک یا “مرکز مطبوعاتی جراحی کوه آماند” چه پاسخی دارد و از شما خدمات ایمنی و فنی آنها را تضمین می کنید؟

4- شرایط به موقع چگونه بود و آتش سوزی مانع از مأمورین آتش نشانی شد كه بتوانند میزان مراقبت را به طور مؤثر كنترل كرده و احتمال خسارت ناشی از تصادف و عملکرد قانونی را در عمل كاهش دهند؟

5- از پاسخ داوری قانون ، به موجب قانون و قضاوت مقامات کشور اشخاص و همچنین به خاطر ایمنی و بیشتر اوقات پرونده با آنلاین و نه قرص با این خویشاوندان معدن من ، همراه با ضوابط ایمنی و فنی وضعیت عدم وجود خود به کلینیک ، دلیل سرویس دهی در عموم تهران یا ترس در بین شهروندان از این جنایت نیست و نباید طبق همان شایعات ساکن شوید ، آنچه از اخبار منتشر شده به آن اضافه شده است ، و تا جای آنها وجود دارد ، و او می تواند در برابر عدم ایمنی در مفاد قانون عمل کند ، چه به او گفته شده است ، و چه ساختمان و چه استانداردهای فنی به سازمان آتش نشانی؟

6- هیچگونه امنیت دولتی ، بیمارستانها و مراکز درمانی در تهران و ایمنی و کیفیت ساخت و سازهای مسکونی ، اداری ، خدماتی ، بهداشتی ، درمانی و عمومی و رعایت مراقبت های بهداشتی ملی و تدوین مقررات و استانداردهای فنی وجود ندارد؟ همانطور که ، براساس همان حقوق شهروندان در شرایط نظارت مؤثر و تضمین زندگی ، سلامت و رفاه؟ و همچنین وظیفه ارائه مراقبت های پزشکی ، بازرسی و مراجع قانونی در این باره چیست؟

اما ، قانون و قانون از نظر مسئولیت مدنی ، کیفری و انضباطی و مسئولیت ناشی از عدم رعایت احتمالی قوانین عمومی دولت و بخش های حقوقی برای شرایط خاص با توجه به اشخاص حقیقی و حقوقی ، حقوقی مربوط و مقامات نظارتی و مدیریت سینا اتر استیکر یا “مرکز جراحی مطبوعات مونت آمند” را می توان مورد بررسی قرار داد و مشخص شد که علت آن ، اما برخی نظر نهایی حقوقی در این باره نیاز به تجربه فنی و تخصصی و تخصصی مربوطه دارد که در مورد عمل و پیگرد دادگاه باشد. پس از اعلام نتایج این دادگاه به گونه ای که مسئولیت های حقوقی مربوطه را مورد توجه قرار دهد .با این همه ، تسلیت ما به خانواده های قربانیان حادثه ناگوار در چوب اتر چینی یا “مرکز جراحی مطبوعات کوهستان” ، تسلیت می گوییم. و به خواست آنها و سلامتی برای مجروحان ، و بهبود یافتند. حقوق بین الملل و مؤسسه حقوقی و کارشناسان در زمان خودم با توجه به حمایت از قانون و آزار و اذیت قانونی از حقوق قانونی و اعمال آنها.

وکیل دادگستری * / ایمیل zamani.i.legal.institute@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا