بین الملل

ابوالغیط: سیاست‌های برخی همسایگان به امنیت ملی عربی آسیب می‌زند

دبیرکل اتحادیه عرب در برابر چالش ها وقتی در منطقه ای تحت فشار قرار می گیرند که نوآوری مسئله فلسطین در راس این چالش ها است.

براساس شواهد تی تی آنلاین برای اثبات خبرگزاری اسپوتنیک ، احمد ابوالغیر ، دبیرکل اتحادیه عرب ، در جلسه ای در پارلمان عرب گفت: “این بار تغییرات عمیق و سریع در جهان عرب ، اما بیداری و هوشیاری و سرعت عمل و قدرت در جای خود را بیدار کرد. ” روزگار تغییر می کند و دشواری دوران بزرگان به آن عادت کرده است. و تسلط بر جهان مملو از موضوعات مختلف جهان و اعراب است ، یکی از مهمترین دلایلی که زنان خارجی در آنها در بالاترین سطح قرار دارند ، یکی از مهمترین آنهاست ، تا آنجا که در اصطلاح مسائل اجتماعی و سیاسی است. اینها همه از مسائل و از اعراب است که شهروند یک کشور است.

ابوالغیث برای اقدام جمعی تلاش می کند که ممکن است به سیاست های امنیت ملی گروه های منطقه ای و کشورهای عربی آسیب برساند.

وی گفت: “منطقه با چالش هایی روبرو است و سطح امنیت استراتژیک بی سابقه است.” و ما که همسایه آسیب به امنیت ملی و کشورهای عربی هستیم تا سیاست ها را دنبال کنیم و پاسخ ما به این چالش ها باید جامع باشد.

غول پارلمان ابو العرب اظهار داشت که مناطق قوی و واضحی اعلام شده است. در برابر این حوادث ، و مسئله فلسطین در مورد حقوق دولت مستقل فلسطین ، برای تشکیل دولت در مرزهای 4 ژوئن 1967 ، به بیت المقدس ، به عنوان رئیس شرق ، بیشترین چالش ها است. ما در مورد این موارد صحبت کرده ایم و هرگز.

ابوالغیث گفت: “در دوره فعلی تلاش های ایالات متحده روشن شد كه دو كشور بدون جایگزین ، بادوام و زیبا از بین برود.” ما امیدواریم که خواهیم دید که اهمیت زمان آمدن کسب و کار تحت الشعاع است و پایان درگیری و احیای کار قدرت عالی و تأثیر آزمون در واقعی و تهیه شده از طریق صلح پایدار کل کشور است.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا