اجتماع و خانواده

از ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در عزاداری تا عدم برگزاری راهپیمایی اربعین

استاندار گفت که مراسم اربعین تهران “از روشی که ما قطعنامه اربعین را نداریم ، با توجه به شکوه ستاد ملی”.

با توجه به پایگاه داده تهران به نقل از تی تی آنلاین ، و در استان ، استان انوشیروان در تهران ، محسن بندپی از مرز ایالت تاج آن در اندیشه آنها است: از اوضاع تا آنجا که در توسعه استان تهران است ، از واقعیت بیماران و قرمز روشن و کاهش شهادت ما.

وی پاسخ داد: “آئین های اربعین نه تنها چاقو یا نیزه است ، بلکه دستور داده شده است که عاشق چیزهای معنوی و حامل اخبار این روز و در تمام وضعیت بسیار ارزشمند باشد: بنابراین ، باید از فضای مجازی برای توسعه کارآیی برنامه هایی که باید در بدن مردم باشد ، ترجمه فرهنگ عاشورا و کلمه اربعین استفاده می کند.

و فرماندار در تهران پاسخ داد: در این مورد طبق مشاوره ملی ، تاجی از اربعین ، هانیبال برگزار شد و نه برای عزاداری ماه محرم برای نجات پروتکل هایی مانند گروه اول ده نفره عزاداری شده است.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا