حوادث

اعلام نحوه اعطای سنوات تحصیلی به دانشجویان مشمول

از طرف رئیس پلیس ایالتی نحوه کار این سازمان درگیر دانشجویان سال تحصیلی بود.

به گزارش تی تی آنلاین ، سردار تقی مهری برای آنكه گفته می شود: با توجه به تعدد تاج مرد در كشور ، و بنیاد به صفحه مجموعه دانش آموزان داده می شود كه زبان در راه ادامه تحصیل خود فرزندان مبهم است ، و در مورد افزایش طبق قانون خدمات مدنی موظف به ادامه تحصیل بودند ، علی رغم سال های اولیه تحصیلی مهلت ، كه توسط دو ترم مشخص شده است. سالها مشخص شده است ، و اختیار تصمیم گیری آنها در مورد این مورد خاص به کمیسیون منتفی شده واگذار شده است.

وی می افزاید: همه متقاضیان می توانند در ابتدای هر ترم در دانشگاه ، در هر صورت ، در صورت عدم تکمیل تحصیلات در سال های ابتدایی ، در کمیسیون ویژه درخواست کنند و اگر این توافق نامه باید توسط دانشگاه دانشگاه تصویب شود ، به عنوان تکالیف پلیس است. “) برای ثبت نام و مطالعه پس از تحصیل در دفترهای عمومی از آنجا كه مجوز لازم صادر شده است ، از امتحان برنامه خود بازدید كنید.

به گزارش وب سایت خبری پلیس ، رئیس سازمان خدمات عمومی نیروی انتظامی گفت: پایان دوره حداکثر سال تحصیلی ابتدایی در سطوح مختلفی از جمله 2.5 سال تا مدرک کاردانی ، 5 سال لیسانس مداوم کارشناسی ، 3 سال مدرک کارشناسی پیوسته ، 3 سال مشارکت داشته است. وی ادامه داد: لیسانس پیوسته ، لیسانس لیسانس که در 6 سال بالاتر ، مدرک پزشک پزشکی به مدت 8 سال ، 6 سال و یک هنرمند به مدت دو ترم است ، اما اگر کار مهم باشد.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا