بین الملل

افغانستان 70 زندانی خطرناک طالبان را آزاد کرد

با آزادی زندانیان طالبان در مورد این موارد ، و افراد خود را از خطر بسیاری از زندانیان فرستاد ، او به قد 150 400 زندانی طالبان بلند شد. صبح ، آنها توسط 80 زندانی طالبان بوید جرگیس مورد تایید قرار گرفتند.

اما آزادی این امر در خطر فرانسویان متوقف شده و از اسیران طالبان خارج شده و دولت استرالیا را هشدار داده است. هفت مورد از این طالبان باعث کشته شدن شهروندان فرانسوی می شود ، استرالیا و زندانیان آزاد می شوند و نمی توان دو دولت را خواستار زندانیان شد.

پیش از این ، دولت افغانستان گفته بود كه تلاش ها برای ترغیب دولت های استرالیا و فرانسه ، و روز گذشته ، حنیف اتما ، وزیر امور خارجه افغانستان و با وزیر خارجه فرانسه صحبت كرد.

وی به دولت افغانستان گفت که زندانیان طالبان را به استثنای خطر از هفت زندانی ، در حالی که فرانسه و دولت استرالیا ، آزاد کند و به زودی تکمیل خواهد شد.

مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان احتمالاً پس از آزادی زندانیان طالبان آغاز می شود.

310 310

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا