اجتماع و خانواده

امروز؛ آخرین مهلت مدیران مدارس برای ارزیابی مستندات مشمولان رتبه‌بندی

بر اساس اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، آخرین مهلت مدیران مدارس برای ارزیابی نظرات و مدارک معلمان برای فرآیندهای ارزشیابی تا پایان امروز پنجشنبه، آبان ماه است.

به گزارش تی تی آنلاین، صادق ستاری فرد، معاون تکالیف و مدیریت منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: از ششم و ششم آبان ماه، دسترسی به نظرات مدارس اصلی را برای ارزیابی مدارک و مدارک معلمان و موضوعات درسی باز کرده ایم. و تا شب آینده (دوشنبه) نهم آبان ماه مدارک و مدارک 235000 نفر مورد ارزیابی قرار گرفت و مدیران مدارس در مورد انرژی معلمان اظهار نظر کردند که این مهلت ها تا پایان هفته اعتبار دارد و مدیران مدارس سعی کنید در پایان هفته مدارک، مدارک و صلاحیت معلمان واجد شرایط را توضیح دهید.

وی تاکید کرد: می دانیم که مدیران مدارس مشکلات دیگری دارند اما اگر بخواهیم کار با سهولت بیشتری پیش برود باید در این مقطع نسبت به ارزیابی فعالیت جهادی و انرژی معلمان اقدام کنیم.

به گزارش تی تی آنلاین، وزارت آموزش و پرورش همچنین مهلت تایید نهایی سنجش توسط فرهنگیان را تا پایان روز پنجشنبه 21 آبان ماه اعلام کرد و پیشنهاد کرد: «در راستای اجرای قانون ارزشیابی، معلمان تاکنون مدارک در سامانه ای که تحمیل کردند و بعد از ۱۵ آبان ماه به مدیران مدارس داده شد تا مدارک معلمان را بررسی کنند و تاکنون کیفیت ۲۳۵ هزار معلم توسط مدیران مدارس مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است و از رویکرد امروز ارزیاب های حرفه ای فعال خواهند شد. که مدیران مدارس و ارزیابان حرفه ای می توانند مهارت ها را به صورت موازی ارزیابی کنند.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: با توجه به تسریع در روند ارزیابی اجرای قانون، پرونده نهایی برای بارگذاری و تایید نهایی در سامانه تا پایان زمان مورد بررسی معلمان قرار گرفت. در روز پنجشنبه دوازدهم نوامبر تعیین شده است.

پیام پایانی

دکمه بازگشت به بالا