اجتماع و خانواده

انتقاد محیط زیست استان تهران از حذف سهم محیط زیست از عوارض آلایندگی

پس از تصویب مشاور فوری مجلس شورای اسلامی برای حذف سهم صندوق اپرای ملی از مالیات آلودگی که در قانون بودجه 99 تصویب شده است ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ضمن انتقاد از شورا ، گفت: مالیات آلودگی باید بازپرداخت شود برای نجات مردم ، داشتن متخصصان و مواردی که هیچ آسیبی به عناوین خبری نمی رساند.

به گزارش تی تی آنلاین ، طبق قانون بودجه سال 1999 از ابتدای سال جاری ، 35٪ از 1٪ مالیات آلودگی ، که قبلا به استدلال و شهرداری ها و روستاها و فقیرترین کارها پرداخت می شد ، صندوق را کاهش می دهد تا آلودگی محیط زیست را کاهش دهد و از هرگونه زشتی جلوگیری کند اما نمایندگان مجلس در 26 اکتبر ، شورای اسلامی تصویب کرد اصرار بر طراحی ، یعنی اگر او انتخاب شد ، و اختصاص منابع یک درصد از کل درآمد مالیاتی برای بازدید از شهرهای آزاد و آلودگی روستایی است و حدود 35 درصد از صندوق محیط زیست ، که ارزش آن این است که نمی تواند باشد.

سعید محمود در مصاحبه با تی تی آنلاین ، با بیان اینکه ما و تملک محیط زیست به پایان می رسانیم مجلس شورای اسلامی موضوع حذف سهم از محیط زیست را از آلودگی دنبال کرده است ، وی گفت: “فقط تصمیم نمایندگان مجلس مهم نیست که 35٪ سهمیه کمی ما باشد. آلودگی حرارتی بخشی از این رقابت است ، اما من معتقدم که اکثر مهمترین آنها جبران خسارت صنایع آلاینده و سرمایه گذاران از این جهت است که باید به سلامت حرارتی مردم و سرمایه گذاران تقسیم شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه این س whyال که چرا مردان نماینده می شوند و موافقت می کنند سهم محیط زیست را از طریق ادغام مجدد آلودگی حذف کنند ، منتظر دولت و سیاست گذاران نیستند تا در شکل گیری تصمیمات مسائل زیست محیطی را در نظر بگیرند و در صف مقدم تصمیمات خواهد بود. با این حال ، بیشتر کلانشهرهای کشور از این مشکلات زیست محیطی که توسط نوعی پیام جلوگیری می شود ، رنج می برند.

محمود در پایان گفت: ما از مردم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات دولتی می خواهیم در تصمیم گیری های خود نگاه جامع تری به موضوع داشته باشند تا اثرات مشترک محیط زیست را از آلودگی برطرف کنند.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا