فرهنگ و هنر

انجمن کارگردان‌های آمریکا در گسترش تنوع موفق عمل نکرده است

گزارش انجمن کارگردان‌های آمریکا (DGA) نشان می‌دهد که زنان ۱۶ درصد از فیلم‌های منتشر شده را از سال ۲۰۱۸ کارگردانی کرده‌اند و سهم کارگردان‌های غیرسفیدپوست هم ۱۷ درصد بوده است. تعداد کل پخش سینمایی تحت پوشش DGA از ۲۹۲ در سال ۲۰۱۸ به ۱۶۲ در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است، که به گفته انجمن عامل مهمی در پایین ماندن تنوع در فرصت‌های استخدامی بوده است.

در بخش تلویزیونی اما تنوع بسیار بیشتری در کارگردانی چهره کرده و در دهه گذشته به صورت مداوم افزایش تغییر در استخدام‌ها مشهود بوده است. برمبنای این گزارش در سال ۲۰۲۲، میزان کارگردانی کارگردان‌های زن به ۳۸٪ رسیده و ۳۴٪ تولیدات هم توسط افراد رنگین‌پوست کارگردانی شده‌است.

لزلی لینکا گلاتر، رییس انجمن کارگردان‌ها گفت: گرچه پیشرفت قابل‌توجهی در به کار گرفتن کارگردان‌های زن و غیرسفیدپوست در بخش تولیدات اپیزودیک تلویزیونی حاصل شده اما در بخش فیلم‌های بلند رشدی ناچیز یا بدون رشد در پنج سال گذشته وجود داشته است.

در گزارش قبلی ۸ درصد از فیلم‌های پخش شده در بازه ۱۷-۲۰۱۳ توسط کارگردان‌های زن فیلمبرداری و ۱۳ درصد توسط کارگردانان رنگین پوست فیلمبرداری شده بودند.

برمبنای این گزارش به کار گرفتن هر دو گروه در طول یک دهه با نوسانات قابل توجهی در هر سال روبه‌رو شده، اما به طور کلی، این اعداد به طور مداوم پایین باقی مانده است. چیزی که مشاهده نمی‌شود یک روند صعودی ثابت است که نشان‌دهنده روند رشد پایدار است.

این گزارش نشان داد که در بخش اولین کارگردان‌ها میزان کارگردان‌های زن افزایش یافته و به ۲۷ درصد رسیده است. رنگین‌پوستان هم ۲۰ درصد کارها را در اولین تجربه خود کارگردانی کرده‌اند.

۲۲۰

انتشارات علوم هنری

با استفاده از کلماتی بازیگوش و خلاق، تصویرسازی واژه‌ها را ترقی می‌دهم.
دکمه بازگشت به بالا