عمومی

بایدن با آینده سیاسی بن سلمان چه کرد؟

رئیس جمهور ایالات متحده این دلیل را در نظر نمی گیرد ، این یک حق انسانی مطابق با منشور 7 سازمان ملل است. در مورد کشور مورد نظر ، ایالات متحده اهمیت سیاست خارجی و آغاز حرکت را به روشنی روشن می کند ، با توجه به اینکه این عبارت را می توان در کشورهایی مانند روسیه ، چین ، ایران و کره شمالی در آینده مشاهده کرد. لغو حقوق شرکای آنها در مردم ، برای قضاوت از آنجا بیرون آمد. البته ایالات متحده آمریكا و دموكرات ها و همیشه منتقد مفهوم حقوق بشر و كاربرد آن بوده اند. امروز ملتها با انتقادات از ایالات متحده نشان داده اند كه از حقوق بشر و شرکای آن در رابطه با همان رقیب و معنی کشورها اطلاعی ندارند.

در حال حاضر استفاده از جیمی کارتر و انتقادات بهاری کثیف و همچنین اهمیت نقش رسانه های ارتباطی ، شبکه های اجتماعی ، بایدن در سلب گزارش فرمانده قتل یک مرد در عربستان سعودی و آن ماهومت خاشقچی بن سلمان ، که من او را از این مسائل فرستاده ام ، بگذارید باور شود که آماده هستند. N. همانطور که می دانیم ، برای جستجوی کشتار انجام شده در خاشقچی ، ترامپ در آغاز آن زمان است ، او به شهرت او اجازه نداد ، و در اداره راز بخش بایدن ، که می توانند تا حد زیادی جو قابل توجهی را در رابطه با تولد و عربستان سعودی داشته باشند. علاوه بر این ، این حرکت باعث ایجاد افکار عمومی در ایالات متحده ، به ریاض می شود ، جایی که کره ای از متحدان واشنگتن در منطقه وجود دارد ، و این راهی برای حرکت ایالات متحده در رابطه با سایر کشورها در این زمینه نیست. برنارد حقوق بشر خود را از منظر نظام بین الملل و ملتها هیچ روزی نداشته باشد. بنابراین ، این اقدام توسط دولت آغاز می شود كه بایدن به عربستان سعودی می رود و اقدام معنا دارانه ای را می توان در نظر گرفت.

محمد بن سلمان ، ولیعهد سعودی ، اکنون پس از گزارشی درباره ترور جمال خاشقچی ، روزنامه نگار سعودی منتقد ، در ضعف رقبای داخلی خود جای دارد. در همان زمان گزارش ارائه شده است كه هرگونه تحریم سلمان بن را می توانیم اثرات زمان را كاهش دهیم اما بدون گفتن آنچه اتفاق افتاده ولیعهد عربستان است ، نتیجه ای ندارد. و او که این کار را کرد: خاشقچی دشوار است ، او جای خود را به کشتار کسانی داده است که قصد داشتند به جای پدرش بروند که قرار بود او را تصاحب کند: پادشاه شلمان خراب کرد ، که به روش دیگری از آنچه پیش بینی شده بود پیش بینی شده بود ، به طوری که همانطور که شلمان توسط پدرش خراب شد ، سریعتر به ابن اعتماد می کنند. بنابراین ، اکنون شاهد هستیم که اثرات بعدی این اقدام بر وضعیت فعلی بن سلمان چیست.

311 (310)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا