استان ها

با همکاری مردم قزوین از پیک بیماری در موج سوم عبور کرده ایم

به گزارش خبرگزاری تی تی آنلاین از قزوین؛ پیمان نامدار هنگامی که به سمت تاج ستاد فرماندهی می رفت ، می گفت ، استان قزوین که برگزار شد ، عصر شنبه رهبران به دلیل وظیفه در جای دیگری نبودند: “شما خوشبخت هستید ، از طریق برنامه ، با محدودیت ها و شرایط ، در مورد پروتکل ها و پروتکل هایی که می بینیم کوچکتر از تعداد است ، از بیمارستان با مردم ، و تعداد کشته ها کاهش یافته؛

وی افزود: اگر به طور جدی از پروتكل جلوگیری نشود ، این امر به موج سینوسی بیماری تبدیل می شود ، تعداد روزهای بستری شدن در بیمارستان از 120 روز به نصف كاهش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به من هشدار داد: “در مقایسه با آن که چند هفته قبل از آن یافت شد ، تعداد بستری شدن در بیمارستان از 447 مورد به 568 نفر کاهش یافته است و این تعداد بیش از 15000 نفر در بیمارستان های استان است و درباره مردم در بیمارستان گفتگو می کند.”

7 جلال

نامدار گفت 334 نفر در بیمارستان های دولتی ، تأمین اجتماعی 83 تا 30 بیمار در بیمارستان ها و خصوصی و فقط 4 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

و سپس وی افزود ، و تعداد مرگ و میرها در استان قزوین پس از شروع شیوع ویروس به 1111 نفر رسیده است.

ما خاطرات خود را به اوج بیماری رسانده ایم

نامدار اظهار داشت: دسامبر در بیمارستان بستری شد که تعداد زیادی از مردان 121 نفر کاهش یافته است ، که با همکاری و عوام در اوج بیماری است.

و وی گفت: وضعیت شهرهای شهرهای دیگر و سایر جمعیت های استان قزوین در وضعیت زرد ، قرمز و این نیز باید گرفته شود ، یعنی از روند ، افزایش یا کاهش تعداد مرگ و میرهای بسیاری.

122

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار داشت: بیشترین میزان مرگ و میر در استان قزوین ، در یک آمار آماری حدود 76 درصد از افراد بالای 60 سال ، و این نشان می دهد که مراقبت بیشتر از سالمندان ضروری است.

برای مردی که پروتکل ها به محاکمه کشیده می شوند ، و این رفاه نامدار در جهت منافع مالی دیگران از بین رفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا