عمومی

برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی سه شنبه

طبق گزارشات عمومی وزارت آموزش و پرورش در برنامه های مختلف تلویزیونی آموزشی ، کلاس مدرسه ایران که از طریق آموزش ، چهار و شبکه ها در قرآن سه شنبه ، 18 نوامبر 1999 پخش می شود ، به شرح زیر است:

شبکه آموزش ،

7: 45-8: دوره تربیت بدنی

مهارتهای فنی و حرفه ای

2 تا 7 ، بهداشت کودک – مرحله 10 – آموزش کودک – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت: 2 2 برای پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی ، طراحی وب – شبکه و نرم افزار – مرحله 11 – کلاس فنی و حرفه ای

دانش تخصصی تجزیه و تحلیل فنی مکانیک کاربردی در 9:30 در 9 – 12 رومی – کلاس فنی و حرفه ای

20 ، 50 21:15 سیستم انژکتور در اتومبیل – 11 درجه – کار می کند ماشین – نهال فنی و حرفه ای

21:15 تا 21:50 تعمیر نشانگرهای ماشین – 12 درجه – مکانیک MUSIC – کلاس فنی و حرفه ای

عناصر اساسی:

دانش تجربی و 10:30 بعد از ظهر ، به این واقعیت که برای اولین بار از رومی ها 1:05 اما آنها ، با فرض ظهر

2:01 و 11:30 بازی ریاضی کلاس دوم

11:30 تا 12:00 بازی های ریاضی کلاس سوم و

12:00 تا 12:30 و کلاس چهارم فارسی نوشتن

12:30 تا 13:00 ، کلاس پنجم و بازی های ریاضی

13:30 تا 13:00 ، و بازی های ریاضی کلاس ششم

13:30 تا 13:50 برای آموزش پیش دبستانی

دبیرستان اول؛

14:30 تا 15:00 مطالعات اجتماعی – محل زندگی شما ، خواندن هفتم 9

15: 00 تا 15: 30 مطالعات اجتماعی – 9 خواندن ظهور اسلام در عربستان در هشتم؛

مطالعات اجتماعی – فصل 8 و بی عدالتی Inaqualitatibus که زحل جهان روم بود

آموزش ، برق ثانویه

16:00 تا 16:00 ، 30 تمرین Inc – بازی مبتنی بر جامعه

مدرسه راهنمایی؛

16: 00 تا 2: 00 در زبان عربی قرآنی یک – 10 درجه – علوم ریاضی ادبی

2 تا 7 ، زبان عربی قرآن ، و دو – کلاس یازدهم – و فیزیک و ریاضیات تجربی

سه زبان عربی و قرآنی 17:30 18:00 – 12 درجه – فیزیک ، ریاضیات و آزمایش

در 3 فیزیک 20:00 20:25 – 12 درجه – آزمایشات

20 ، 25 در 20:50 3 ریاضیات – پایه 12 – آزمایشات

شبکه چهار

7:30 علم و فن استاندارد ، یعنی 1 درجه ، 10 رشته ، ادبیات ، علوم انسانی ، علوم دکترین روم.

ساعت 8 ، جغرافیای 3 کلاس ، 12 رشته ژانر ادبیات و هنر در مکالمه.

ساعت 8:30 صبح ، کلاس 10 خواندن ، ادبیات ، دانش علوم و فرهنگ اسلامی.

10:15 درس فارسی ، کلاس 3 ، 12 امضا کننده همه رشته ها.

10:45 درس انسان و محیط زیست ، مقدماتی ، مشترک در همه 11 رشته.

11:15 درس فارسی ، کلاس 3 ، 12 امضا کننده همه رشته ها.

مشترک در تمام ردیف های سطح سلامت و سلامتی 12 بزرگتر از 11:45 صبح است.

12:15 دوره جغرافیا: 2 درجه ، بیش از 11 مطالعه ، شیوه ادبی یا هنری.

1 درس فیزیک ، ریاضیات فیزیک 12:45 10 درجه.

13:15 دوره مدیریت خانواده و سبک زندگی به ازای هر 12 رشته اساسی مشترک.

دانش قرآن و شبکه اسلامی؛

ساعت 8 در تاریخ اسلام ، کلاس 1 ، کلاس 10 ، علوم و معارف روم ، با توجه به میانگین نظری

8:30 تاریخ اسلام: 2 درجه ، 11 درجه ، علوم اسلامی و معارف ، طبق میانگین نظری

ساعت 11 در سطح سوم انتخاب هدایای آسمانی.

11:30 تدریس قرآن خواندن کلاس دوم.

1 ساعت 15 مادام العمر دین اسلام و کلاس دهم علوم و آموزش متوسطه میانگین نظری

15:30 تدریس قرآن از کلاس هشتم تا دوره اول دبیرستان

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا