اجتماع و خانواده

برنامه “اقدامات پیشگیرانه و درمان حامی پزشکی ایران در قانون 1 بیماری” اعلام شد

مدیرکل دفتر پزشکی ایران و مکمل وزارت بهداشت از انتشار اولین نسخه بیماری 1 برای پیشگیری از بیماری و درمان حمایتی در کویت 1 به ادارات مربوطه وزارت بهداشت و روسای دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش تی تی آنلایندر این نامه ، دکتر محمدرضا شمس اردکانی با اشاره به تأثیر گسترده اقتصادی و اجتماعی اپیدمی کویت 1 که تمام مدت کشورهای جهان را در مدت زمانی کوتاه پوشش می دهد ، اظهار داشت: “گرچه آتش سوزی های این بیماری همه گیر در این فصل منقرض می شود ، اما ترسید. “این کاهش هر ساله بار دیگر در حال فوران است و جهان را به دست می گیرد و منطقی به نظر می رسد که باید از کلیه قابلیت های موجود از جمله داروهای معمولی برای درمان آن بر اساس دستورالعمل های WHO استفاده شود.”

وی گفت: “از آنجا که سیستم بهداشت نظامی یکپارچه است ، نمی توان اقدامات بهداشت عمومی را در خارج از آن انجام داد ، و پروتکل های طب سنتی برای کنترل تاج و معالجه بیماران آلوده در راه وزارت بهداشت قرار گرفته است.” “این برنامه تلاش می کند تا شواهدی را جمع آوری کند که مبتنی بر حداقل مدارک است.”

به گفته وبدا ، برنامه “اقدامات پیشگیری و اقدامات حمایتی از طب ایرانی در قانون 1” شامل هفت دسته از اقدامات پزشکی ایرانی و مکمل بر اساس تجربه درمانگران مبتنی بر منطق طب ایرانی و دستورالعملهای مربوط به ورزش 1 بیماران است. “توصیه ها و اقدامات مربوط به پیشگیری و خودمراقبتی در جامعه عمومی ، بیماران پرخطر ، بیماران سر ، بیماران بستری در بیمارستان های عمومی ، بیماران بخش مراقبت های ویژه ، ریکاوری و شریان های کرونا تغذیه ای در سطح عمومی در دسترس عموم است.”

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا