حوادث

برگزاری مراسم ٢٢بهمن پایتخت در کمال امنیت و آرامش

این در امنیت و آرامش کامل به فرمانده پلیس مراسم بهمن 7 تله گزارش شد.

به گزارش تی تی آنلاین ، سردار حسین رحیمی از روستاها دریافت شده است ، و در چهار دهه گذشته ، سنگهای تراشیده شده ، ایران اسلامی ، برای من نشان داده شده است ، که به طور مداوم آنها هستند که به آرمان های امام راحل پایبند هستند و همیشه برای گوش دادن به آنها دستورات رئیس آنها ، شاهزاده ، گفت: 22 بهمن به خاطر امنیت و آرامش یک جرم سرمایه داری به او بدهکار است.

او اشاره کرد که سفر را یک آهنگ ماشین و موتور سیکلت و یک احساس اضطراب جدید در افتخار بدنام به انسان ایجاد کند ، و او گفت ، زمینه را نمی بینم.

رهبر در آخرین مصوبه ای که چند روز پیش برای برگزاری یک مراسم شگفت انگیز و عالی مناسب ارزیابی نشده بود ، او سعی کرد این مراسم را در اوج امنیت ، آرامش و نظم و هم افزایی نظم و انضباط ترافیک از طریق تمام ظرفیت های موجود برگزار کند.

سردار دهلی با اشاره به اینکه امروز امنیت و صلح نتیجه تلاش های فراوان برای ازخودگذشتگی و شهادت سلیمانی است ، گفت: “نیروی پلیس همیشه خود را برده می داند و برای هدایت از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.”

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا