فرهنگ و هنر

برگزیدگان جشنواره «نقد کتاب» معرفی شدند

اما 17 برنده جشنواره کتاب و معرفی قابل تحسین است.

بنا به گفته تی تی آنلاین دلایل کتاب خانه ایران ، هیئت داوران هفدهمین دوره برندگان جشنواره “کتاب تاریخ” را به اطلاع عموم رساند و شایسته این جایزه را به ارمغان آورد که به شرح زیر افتخار می کند:

بخش “و اطلاعات عمومی”

در حالی که این رشته ، یک کار فارغ التحصیل به رسمیت شناخته شده است ، “نقد گزینه های نظری و عملی از آنچه تحقیقات علوم انسانی و علوم اجتماعی پاسخ انتقاد ساختاری مبتنی بر نظریه تقسیم منطق ارسطو” مصطفی همدان: یک مجله پژوهشی وب در تفسیر ، ج. 2 ، مه 2009.

بخش “فلسفه ، الهیات و عرفان”

در حالی که این رشته شایسته تقدیر است و نیاز “Cicero after Nietzsche: A Critero of Cicero and Nietzsche by Elliott L. Jourst” امپراطور محمد مهدی اردبیل ، مجله تحقیقاتی چاپ انتقادی ، جلد. 7 اکتبر 2009.

بخش “دین”

الف) قرآن و حدیث

تا زمانی که این رشته تکمیل شود ، کار قابل تقدیر است پس از اینکه او تأیید کرد: “به نزول قرآنی گزاره های نقد و تحلیل نزدیک شوید” ، عربعلحی قیوم محمد عرفان و امپراطور ، که Mahomet ، Qabsat ، v. 93 ، پاییز 2009.

ب) فقه و قانون

در حالی که در این زمینه ، یک نیاز فارغ التحصیل شد “قانون جبران نقد و مسئولیت ، کتاب” امپراتور محمد مهدی الشریف و سید محسن قائم فرد ، متن انتقادی تحقیق ، ج. 12 ، مارس 2010.

بخش علوم بهداشتی

الف) علم

در حالی که این رشته شایسته تقدیر است ، نیاز به “نقد و بررسی کتاب انجمن مصرف کنندگان پست مدرن و شهر” را به عنوان سیاوش قلی پور همایون مراخانی ، مجله تحقیقات چاپ نسخه انتقادی ، 1 دسامبر 2009 تشخیص داد.

ب) علوم سیاسی

در حالی که این زمینه ، اثری قابل تقدیر به رسمیت شناخته شده است: “هویت عدالت و اقلیت های فرهنگی: نقدی بر کتاب شهروندی چند فرهنگی توسط ویل کیملیکا” شهاب پین و مجتبی مقصودی: یک مجله تحقیق در ترجمه متون جلد 1. 7 اکتبر 2009.

500) اقتصاد

در حالی که این حوزه به همراه دو اثر شناخته شده است: “در جامعه اقتصاد و درباره گرند وبر فکر کنید” ، توفیق ابراهیم ، نشریه پژوهشی چاپ انتقادی ، جلد 9 دسامبر 2009.

“نقد اقتصاد ضعیف کتاب” سید حسین میرجلیلی مجله متون پژوهشی تفسیر 30 دسامبر ، 2009.

بخش “زبان و زبانشناسی”

الف) انگلیسی ها

در حالی که این رشته شایسته تقدیر است و نیاز به “بررسی و نقد کتاب تأثیر کتابهای ادبیات فارسی” را تصدیق کرد مصطفی حسینی ، مجله نشریه تحقیقات انتقادی ، سال. 6 ، سپتامبر 2009.

ب) زبان فارسی

تا زمانی که این رشته تکمیل شود ، کار بعد از اینکه او از بستر تشخیص داد: “نظر خود را بنویسید ، دعا می کنم بگذارید اشتباه کنیم” فرهاد قربان زاده ، فرهنگوی ، ج. 14 ، بهار 2009.

100) فلسفه

در حالی که این زمینه شایسته شناخته شده است: زبان انسانها: مروری بر کتاب زبان انسان: انسان به زبان: این یک انسان است ، انتشارات رضا امینی ویلجاما ، جلد دوم. 17 ، بهار و تابستان 2009.

بخش هنر

در حالی که این زمینه قابل تقدیر است و نیاز به “تصاویر مانند تجزیه و تحلیل تمرین تئاتر از صحنه های بررسی کتاب عکاسی” را تشخیص داده است ، “مفسر امپراطور محمد خدادادی ، نشریه تحقیقاتی چاپ انتقادی ، جلد 1. 5 ، آگوست 2009.

بخش ادبیات فارسی

الف) تاریخچه

این دو در همان زمان با بدن انتخاب شده وارد میدان می شوند

“مزیت توصیف متن و توضیح غلامحسین شمس دینان نگاه به اشعار” ، سنت مشت آنلاین ، مجله پژوهشی چاپ انتقادی: 3 ژوئن 2009.

“نشانه های سردرگمی: نگاهی به نمادگرایی زبان: گفتاری درباره روش تحلیل نظری” داوودی امرا مقدم ، نشریه پژوهشی چاپ انتقادی ، جلد 3 ، ژوئن 2009.

ب) متون باستانی

انتخاب کار در این زمینه

“نسخه حدیث صدا و اصلاحات ژنرال محمد جعفر یاحقی و مهدی زرقانی” وحید عیدگاه طرقبه ای ، کهن نامه ادب فنلاندی ، جلد 1 ، بهار و تابستان 2009.

بخش “تاریخچه”

در حالی که این رشته ، یک کار فارغ التحصیل شناخته شد: “ملت عشق یا دولت هوس از تحلیل جنگ در ملت از روی عشق و کیمیا وقتی او به زندگی مولانا می رسد” کتاب مصطفی گرجی و آیدا چارقانی و یک نامه انتقاد ، جلد 1. 6 ، تابستان 2009.

بخش “کارمین”

در این زمینه ، نیاز “فارغ التحصیل نیما برای کار ، اما نه همه 1 و 2 ، در یک بررسی کتاب ،” صبا “به گفته کتاب شعر منتشر نشده نیما یوشیج ، لباس ، مقدم ، بخارا ، ص. 132 ، و در آگوست و سپتامبر 2009 ، ص. 133 ، اکتبر و نوامبر 2009.

بخش “زبان عربی”

در حالی که این رشته شایسته تقدیر است و نیاز به “نقد مطالعه فارسی-عربی فرهنگ امروز” را تشخیص داد ، عبدالنبی قیم ، فرهنگویسی ، جلد 1. 15 ، 2009

بخش “تاریخ و جغرافیا”

الف) تاریخچه

در حالی که در این زمینه ، یک نیاز “بین قالبها و نقد بررسی کتاب روشهای تحقیق تاریخنگاری” فارغ التحصیل شد ، سیاوش شوهانی ، نقد کتاب علوم انسانی ، شماره. 5 ، بهار 2009.

ب) رومی

در حالی که در این زمینه ، یک نیاز فارغ التحصیل شد: نقد باستان شناسی ژنتیک کتاب مقدمه “، جواد سادات حسین زاده ، نشریه پژوهشی چاپ انتقادی ، 25 ژوئیه 2009.

بخش کودکان و نوجوانان

در حالی که این رشته ، یک کار فارغ التحصیل شناخته شد: “عملکرد سفر در داستانهای فانتزی ایران بر اساس غول کنسرو جدید” ، مطالعات سکینه عباسی و معصومه میرابوتالبی ادبیات کودکان ، دانشگاه شیراز ، جلد 19 ، بهار تابستان 2009

بخش “پهلوها” (دفاع مقدس)

در این بخش ، دو شخصیت شایسته تقدیر شناخته می شوند ، عبدالله ولی پور زیرا نوشتن در مقاله “نقد شعر و مروری در جریان دفاع مقدس” ، نشریه ای جامع درباره دفاع مقدس ، جلد 1 ، چاپ کرد. 4: تابستان 2017.

علی ابراهیم زاده گرجی از رمضان ، و پس از چند سال ، تلاش در کار معرفی مروری بر بام مردان برای دفاع از نوع جنگ در کتابهای مقدس این حوزه است.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا