استان ها

بنا به دستور وزیر نیرو واگذاری سالن های ورزشی به بخش خصوصی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری تی تی آنلاین استان سمنان وی در ابتدای سخنان خود گفت پهلوان و قهرمان کسی است که بخاطر سربلندی پرچم جان خودش را فدا کرده و به افتخار شهادت نایل گشته یا جانباز و ایثارگر شده است لذا در سیاست های مسابقات ورزشی رشته های مختلف وزارت نیرو برای ما اخلاق مهمتر از کسب عنوان و قهرمانی است

حسین زاده در ادامه صحبت هایش با انتقاد از عدم حضور مدیر کل و معاونین و نماینده اداره کل ورزش و جوانان در مراسم اختتامیه گفت :چه نماینده اداره کل ورزش و جوانان بیاید و چه نیاید ما کار خودمان را انجام می دهیم و احتیاجی به انها نداریم ! چطور در زمانی که آب و برق یکی از سالن های ورزشی آنها قطع می شود سریع با ما تماس می گیرند ولی در چنین برنامه هایی که با حضور ورزشکاران تمام استان ها برگزار می شود ،حضور ندارند آنها خودشان ضرر می کنند اگر چه در عملکرد خودشان برگزاری چنین مسابقات مهمی را ذکر می کنند به هر حال ما با قدرت کار خودمان را انجام می دهیم و منتظر هیچ فردی نخواهیم ماند چون ما بر خلاف خیلی ها در ورزش وزارت نیرو شعار نمی دهیم و عملکرد ما از خیلی ها بهتر و بالاتر می باشد

دبیر شورای مرکزی ورزش و مسیول هماهنگی امور ورزش وزارت نیرو با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر ورزش قوی ،ایران قوی در دیدار با ورزشکاران گفت واقعا همین گونه است وقتی افراد قوی و نیرومند داشته باشیم ورزشکاران هم از نظر معنوی و هم از نظر جسمانی قوی شده و باعث می شوند تا بسیاری از کارهای اجرایی بهره بری بیشتر و افزایش راندمان را داشته باشیم و ما هم با توجه به همین توصیه در وزارت نیرو به دنبال توسعه ورزش همگانی و قوی شدن نیروهای خودمان هستیم و اهمیت به ورزش در وزارت نیرو باعث شده تا کارکنان این نهاد در بسیاری از استان های کشور بتوانند با تلاش دو چندان سخت ترین پیک ها را پشت سر بگذارند

وی افزود در بعضی استان ها سالن ورزشی نداریم که امیدوارم بزودی اقدامات خوبی انجام شود مقام معظم رهبری می گویند سرمایه گذاری در ورزش اسراف نیست و سرمایه گذاری است لذا در وزارت نیرو برای ما به جز کارمندان سلامت و نشاط خانواده های کارکنان هم مهم است اگر چه وزارت نیرو بدهکارترین وزارت به پیمانکاران است ولی مدیران وزارت نیرو به نیروی انسانی اهمیت ویژه می دهند و ورزش برای انها مهم می باشد من از تمام مدیران نهایت تشکر را دارم که در جهت اعزام تیم ها تلاش می کنند

مالک حسین زاده گفت بنا به دستور وزیر قرار شده از سی و یکم شهریور سالجاری تا هیچ سالن ورزشی متعلق به صنعت آب و برق به بخش خصوصی واگذار نشود و الویت ورزشکاران و خانواده های کارکنان می باشد و اگر مشاهده شود در استانی سالنی به بخش خصوصی واگذار شود بدون شک برخورد خواهد شد

ایشان در پایان گفت در وزارت نیرو ۲۵ برنامه مهم ورزشی در دو قسمت آقایان و خانم ها پیش بینی کردیم که امیدوارم با بهترین شرایط محقق شود.

46

دکمه بازگشت به بالا