اجتماع و خانواده

به روزرسانی افکار منفی باعث تسکین افسردگی می شود

کتامین دارویی است که معمولاً به عنوان بی حس کننده استفاده می شود، اگرچه استفاده از آن به عنوان یک درمان افسردگی به خوبی شناخته شده نیست.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که تجویز کتامین می تواند به افراد کمک کند تا پس از دریافت اطلاعات مثبت، باورهای بهتری پیدا کنند.

مقابله با افسردگی می تواند چالش برانگیز باشد. برخی از افراد به داروها یا درمان های معمولی که پزشکان برای درمان افسردگی استفاده می کنند به خوبی پاسخ نمی دهند. به همین دلیل است که متخصصان به طور مداوم در حال تحقیق در مورد روش های جدید برای کمک به بهبود گزینه های درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی هستند.

یک مطالعه جدید به این موضوع می پردازد که چگونه کتامین می تواند به افراد مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان کمک کند.

آنها دریافتند که استفاده از کتامین به برخی از شرکت کنندگان کمک کرد تا باورهای منفی خود را تجدید کنند. سازگاری با این باورها بیشتر با کاهش علائم افسردگی مرتبط بود.

افراد مبتلا به افسردگی ممکن است انتظارات منفی در مورد آینده داشته باشند، حتی اگر شواهدی ارائه شود که این باورهای منفی را تایید نمی کند. در مقابل، افراد بدون افسردگی با دریافت اطلاعات مثبت بیشتر، باورهای خود را به روز می کنند که به آن انتظار پاداش می گویند.

محققان در این مطالعه بررسی کردند که چگونه کتامین می تواند بر باورهای منفی در افراد مبتلا به افسردگی تأثیر بگذارد.

این مطالعه شامل 56 شرکت کننده بود که شامل 30 نفر در گروه کنترل و 26 نفر مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان بود.

شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، سه تزریق کتامین را در عرض یک هفته، 48 ساعت پس از اولین تزریق و سپس بعد از روز پنجم دریافت کردند. محققان شرکت کنندگان را 24 ساعت قبل از تزریق اول، ساعت ها بعد و چهار ساعت پس از تزریق سوم مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند که شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، توانایی بیشتری برای تجدید باورهای خاص پس از درمان با کتامین داشتند. این تغییر در کفایت باور بیشتر با کاهش علائم افسردگی مرتبط بود.

این یافته ها نشان می دهد که روان درمانی تقویت شده با دارو (تقویت شده با کتامین) ممکن است ایده خوبی برای درمان افسردگی باشد. با این حال، محققان تاکید می کنند که باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.

منبع: اخبار پزشکی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا