اجتماع و خانواده

تحمیل هزینه‌های بهداشتی به خانواده ها در بحران کرونا

ایرج حریریچی در وبینار مسافت هوشمند؛ وی با همراهی سلامت اقتصادی اظهار داشت: در صورت افزایش خانواده هزینه در حدود یک میلیون و 600 هزار تومان (معادل 100 دلار آمریکا در همه گیر تاج) به دلیل مشکلات بهداشتی و درمانی در کرونا ، با هزینه‌های ویرانگر سلامتی 3.7 درصد حدود 8٪ لمس كردند. شاخص 4.9 درصد به 12.9 درصد که فرد بالای 60 سال را در خانه ها و خانواده های روستایی افزایش می دهد ، این شاخص به 12.3 درصد افزایش می یابد.

افتخار در بحران اقتصادی بدتر از فروپاشی سال 2008 مرکز اقتصاد جهانی

وی افزود: براساس صندوق بین المللی پول ، بحران اقتصادی به دلیل كوید 19 یک بیماری همه گیر برای فروپاشی اقتصاد جهانی و حداقل 4 درصد در سال 2008 بدتر است. همچنین ، رکود اقتصادی در سالهای پیشرفته و اقتصادهای مدرن ضعیف هستند. بسیار بدتر از سهم بیشتر در خدمات و ارتباطات.

مستقیم به هزینه دانه ها

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: در شرایطی که تاج شیوع ، هزینه های مستقیمی از قبیل هزینه تست ها و 10 پرتوی قبل از تشخیص ، معالجه بیماران در بخش های بستری ، مراقبت های سرپایی و فشرده ، مراقبت از بیماران در خانه ، تأمین بهداشت انجام شود. موارد محافظت شخصی ، تهیه برخی از خانواده ها در بازار غیررسمی و خوددرمانی دارویی مانند استفاده بیش از حد از ویتامین 100 و 500 به سبد خرید اضافه می شود.

هزینه های غیر مستقیم در خانه است

وی با اشاره به تحمیل برخی هزینه های غیرمستقیم برای خانوارها در صورت بروز بیماری همه گیر تاج گفت: “پس از از دست دادن شغل افراد آلوده از ترس او برای بیماری دیگری که منجر به وخیم تر شدن بیماری و پرداخت هزینه های سنگین تر می شود به بیمارستان می رود.” همچنین عواقب مشکلات اقتصادی که با مهمترین خانواده های هزینه های تصادف در این شرایط همراه است.

افتخار در جای جدی در هزینه های سیستم بهداشت و درمان

وی تأکید کرد که افتخار تحمیل سنگین و سنگین آن بر هزینه های نظام سلامت است. در هزینه تختخواب روزانه بیماران خود در دستورالعمل های عادی جامعه ، که شامل اقامت ، وعده های غذایی و مراقبت های لازم نیز می شود ، حدود 235000 تومان تخمین زده می شود ، اما ماه مارس ، که وی در مورد عدم محافظت از تجهیزات انجام داده بود و مراقبت از آن را دارد که طرف باز بازار ، در ازای گذشته ، مراقبت از بیمار را با Covid خود انجام دهید. 19 ، نه تنها برای حمایت از جلیقه 700000 تومانی خرج شده.

هزینه کیت PCR تشخیصی چقدر است؟

معاون وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر ، خود بیمار با میانگین 2.5 روز بستری در حدود 19 دستگاه محافظ كوید 500000 تومانی نه تنها مراقبت های بیمار را در سیستم سلامت انجام می دهد. هزینه مستقیم کیت PCR تشخیصی برای 240 هزار هزار تومان به طور غیر مستقیم ، حدود 400 مورد گرفته شده است.

هزینه های مستقیم سیستم بهداشتی تحمیل شده است

حریریچی خاطرنشان کرد: هزینه های مستقیم آنچه در 19 درجه از سیستم بهداشتی وجود دارد شامل تهیه تجهیزات محافظ شخصی برای پرسنل سیستم بهداشتی ، تهیه بیماران ، داروها ، تهیه کیت های تشخیصی است که ، مراحل و خدمات رادیولوژی ، هزینه بستری و فشرده مراقبت ، احتقان ، و حق ارائه مراقبت از بیمار را دارند. می تواند در بیمارستان بستری شود و همچنین به همان میزان بهبودی توسط دانشکده های کار مراکز انجام می شود.

بیش از 95٪ از بیماران بستری در اثر نیاز کرونا به اکسیژن

وی اضافه کرد: قبل از احساس تاجگذاری اضطراب کشور که پیش بینی می شد در بیمارستان های فوق العاده باشد از 10 تا 15 درصد بیماران به اکسیژن نیاز دارند و در تمام بیمارستان ها 5 تا 7 درصد بیماران به اکسیژن احتیاج دارند اما بیش از 95 نفر حدود 19 درصد بیمارانی که در بیمارستان بستری شده اند ، به اکسیژن احتیاج دارند و تعداد ژنراتور اکسیژن با هزینه بیمارستان 700 میلیون و 1 میلیارد تومان تأمین می شود.

اقدام نظام سلامت برای جلوگیری از بروز فقر و هزینه های عقب افتادگی خانوار

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: در سیستم بهداشت و درمان متعهد شده ایم که از وقوع مخرب فقر و هزینه برای خانوارها جلوگیری کنیم. به عنوان مثال ، بیمار با خودتان به هر روز از بستر بیمارستان Covid 19 او که بیمه ای ندارد که هزینه های بیمه را برای کسانی که با آنها و سلامتی سیستم را پوشش می دهند ، ندارد. همچنین ، بیماران بدون پرداخت حقوق و معالجه در محل کار تحت درمان قرار می گیرند ، اما بیماران با تأیید ستاد ملی افتخار ملی یا 5 تا 10 درصد آزادی و با کسر پرداخت.

هزینه های غیر مستقیم سیستم بهداشت و درمان هاله

حریرچی گفت: “در زمینه کورونا ، ما شاهد برخی هزینه های حادثه ای برای سیستم درمانی هستیم.” به عنوان مثال ، بخش عمده ای از مراتع دارای چشمه های آب سالم ، درآمدهای اختصاصی مانند یک سایه از بین می رود ، از بیماران غیرحرفه ای ، غیر کرونا کنار گذاشته می شوند ، اما جریان مهمان نوازی به صورت آب ، برق مشهود است و اینکه قراردادهای کارمندان دستمزدی که منصوب شده اند و همچنین هزینه های آن ، به هزینه روزهای ضد عفونی افزایش یافته است ، ضد عفونی نیست و برخی از نیروی کار و عدم وجود قوانین و Covid 19 به صورت غیر مستقیم از طریق سیستم بهداشت و درمان.

یک میلیون شغل به طور مستقیم با امنیت در کشور مرتبط است

وی گفت: “یكی از هزینه های سیستم های بهداشتی مانند جراحی زیبایی و دلایل مربوط به دندان ، كاهش تخمین هزینه های بهداشتی تقریباً 25٪ در دو یا سه ماه از بین می رود.” 8 با توجه به اقتصاد و نجات 8 درصد و نیم ، در یک ملی و هزار نفر از 24 میلیون و 100 هزار و حدود 250 هزار شغل به مشاغلی که مستقیماً مربوط به نجات آن ها هستند ، مستقیماً مربوط به نجات هستند.

معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: ایجاد شغل و کار در حوزه سلامت و کشور نقش مهمی در ایجاد فقر و هزینه های مخرب دارد. این رشد اقتصادی رو به کاهش است و تجربه ای که در انتظار است ، 1991 و 1992 ، تأثیر منفی مضاعف بر رشد اقتصادی در بخش مراقبت های بهداشتی دارد ، اما کشور اپیدمی شکوه ، هزینه های بهداشتی افزایش یافته است.

حریریچی افزود: مدارس اقتصاددانان با تأثیر اقتصادی متفاوت ، وحدت تاج و تخت را ندارند ، در صورت عدم کنترل ، که ممکن است بیشتر از حوزه اقتصاد و حوزه بهداشت تأثیر بگذارد.

(235) 231

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا