عمومی

ترجمه کتاب «رونین برگمن» و تلاش متفاوت عباس سلیمی نمین

روایت اساس انقلاب فکری در کتاب “شکست نیم قرن” وی با ارائه تصویری از مبانی شهادت و وقایع عاشورا که روایتی قدرتمند از این سوگواره را ارائه می دهد، در این اثر تلاش می کند تا با مفهوم شهادت مخالفت کند و مبانی فکری انقلاب عاشورا را مورد بازجویی قرار دهد.

همچنین از آنجایی که امام راحل به مجاهدین خلق (منافقین) وعده تقسیم قدرت را داده است، باید توجه داشت که ایشان در دیدار با امام راحل در نجف ادعای چنین وعده ای را ندارند. چه کار می کنی؟ روابط اقتصادی شاه با اسرائیل از جمله دلایل تغییر رژیم خشمگین پهلوی بود. آنها رابطه اقتصادی مهمی با رژیم پهلوی داشتند که انگیزه اصلی آنها رسیدگی به سلاح های خریداری شده توسط اسرائیلی ها بود.

رونین برگمن در این کتاب می کوشد نشان دهد که اگر رژیم پهلوی زنده می ماند، چنین می شد و خواهد بود. ایده اصلی این تصویر بر اساس همان قراردادهای تسلیحاتی و شرایطی است که آن قرارداد به دولت پهلوی واگذار شده است.

این کتاب ورود اسرائیل به رژیم پهلوی را تصدیق می کند. در این کتاب مشاهده می شود که روابط اسرائیل با رژیم پهلوی در سه بعد تعریف شده است: اول تجارت اسلحه و بخش دیگر ایجاد کمربند واحد برای اسرائیل در منطقه ای که در آن ایجاد شده است. دولت پهلوی را نیز شامل می شد. این رژیم در آن زمان مخالف است. وجه سوم این گزارش، درک رابطه کشور با آمریکا در منطقه و در همکاری با رژیم پهلوی است که همگی بیانگر سه شرطی است که رژیم پهلوی را به نفع اسرائیل ایجاد کرده است.

مطالب این کتاب هم ترجمه ای دقیق و هم انتقادی از کتاب اصلی است که کمک می کند به خوبی به ادعاها و روایت های مغشوش و نامناسب نویسنده اصلی به شیوه ای مقایسه ای که برای نقد کتاب تازگی دارد پاسخ داده شود. نظر بدهید.

* توضیحاتی درباره مراسم رونمایی از کتاب «قیام نیم قرن» نوشته عباس سلیمی نمین.

دکمه بازگشت به بالا