اجتماع و خانواده

تشدید بازرسی های بهداشت محیطی تا ۱۵ فرودین ۱۴۰۰

و مدیر روابط عمومی معاونت وزارت بهداشت وزارت بهداشت از قصد بازرسی های بهداشتی تا 6 آوریل 2014 خبر داد.

به گزارش تی تی آنلاین ، حمید انصاری افزود: 2500 500 تیم ثابت و سیار نیز آزمایش را برای تیم ها ارائه می دهند و کارشناسان محیط زیست (6) 500 به جای دانشگاه های پزشکی عمومی در سراسر کشور در این برنامه شرکت می کنند.

وی گفت: هدف از بازرسی های بهداشتی از 16 مارس آغاز شده و تا 6 آوریل سال آینده ادامه دارد.

انصاری اظهار داشت ، هدف از بازرسی های بهداشتی در قالب تیم های بازرسی مشترک به منظور کنترل و نظارت بر اولویت بهداشتی نقاط ایمنی ، پیش بینی دستورالعمل های مرحله دوم نبرد Covid-19 (رفاه اجتماعی حذف شده است) ، و در موارد زیر مربوط به مدیریت بیماری تاج از 8 صبح تا 8 شب (بسته به زمان و مکان تا نیمه شب) از طریق ساعات اداری ، ساعات غیر اداری و تعطیلات ، و همچنین موارد جدی در اصول مراقبت های بهداشتی و مراکز وابسته تا پایان از شیفت سیار 8 صبح برای جابجایی سلامت عمومی و محیط زیست با استفاده از مواردی که باید در خدمت سلامت و آهن انجام شود ، آنها صدای بلند از درد وظایف قلب شما هستند و در قاسم قوت خود را از پروژه شهید حاج سلیمان حفظ کنید.

با توجه به حساب های عمومی معاون وزیر بهداشت و مدیر روابط عمومی معاون وزیر بهداشت در پایان افزود: هموطنانی که می توانند سلام را به شماره تلفن 190 وزارت بهداشت برگردانند.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا