حوادث

تصادفی که رنگ قتل گرفت

ساعت 8 صبح یکم سپتامبر گزارش حادثه مرگبار مرگ در دفتر دادستان کل گزارش شد. بررسی های اولیه نشان داد که بهنام شهاب جوان در مشاغل خود ممکن است هنگام حضور در خیابان سراج توسط اتومبیل مورد اصابت قرار گیرد و درگذشت.

آفتابنیوز؛

ساعت 8 صبح یکم سپتامبر گزارش حادثه مرگبار مرگ در دفتر بازپرس دادگستری گزارش شد. بررسی های اولیه نشان داد که بهنام شهاب جوان در مشاغل خود ممکن است هنگام حضور در خیابان سراج توسط اتومبیل مورد اصابت قرار گیرد و درگذشت.

برای مردن
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری راننده فراری پس از تصادف آغاز شد. با این حال ، این تحقیقات نشان داد که شاهد جوان این حادثه مرگبار نویسنده هم محقق و هم رشد 11 جنایتکار تهران است. وی گفت: “از پیاده رو عبور می کنم ، جایی که مرد جوانی را دیدم.” در حال عبور از خیابان در آنجا. چند متری اتومبیل پارک شده به تنهایی ، اما به عنوان شهاب سنگ به محض اینکه پا به خیابان گذاشتند ، ماشین را با سرعت کامل به سمت خود چرخاند و سپس فرار کرد.

بررسی دوربین ها
به گفته شاهدان ، تحقیقات در مورد دوربین های مدار بسته برای اطاعت از یک تیم معتمد ، مصطفی واحدی صحنه. اما این رانندگی بود ، همانطور که در مورد شهاب سنگی که به طرف اتاقهای حادثه بالا و پایین می رود ، من یک شهاب سنگ را دیدم ، یا وقتی آنها آن را با دقت و به آرامی چرخاندند ، ترافیک آنها و بر روی ارابه هایشان موارد مشخص می شود.

تماس های مشکوک
همسر شهاب هم گفت ما چند ماه ازدواج کردیم. یک مرد نیز برای من خوب است ، من در شهرداری و زندگی کار کرده ام. محل تماس من با دو شاهد یا سه هفته روز با سو susp ظن در ارتباط با مرد بودن وی مشاهده شد. من بارها مورد سو of ظن در مورد تماس های شهاب را خواستم. بنابراین ، به نظر من رسید که این یک مرد برای او خشمگین است اما این یک چیز خاص است ، که آنها مجبور به گفتن آن هستند ، آنچه را که باید تمام تلاش خود را انجام دهد. علاوه بر این ، این اتفاق می افتد به همان چیزی که من قبلاً در اندام های قربانی کشته شده اعتقاد داشتم. با این حال ، فکر می کنم شوهرم کشته شد. تحقیقات در شکایت وی از خانواده شهاب ثابت است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا