اجتماع و خانواده

تعطیلی ادارات آموزش و پرورش در بوشهر /تمدید آموزش مجازی در مدارس

تی تی آنلاین / بوشهر به کشاورز ، اداره آموزش و پرورش و روابط عمومی بوشهر ، همچنین خدمات و آموزش مدارس آموزش یک گسترش مجازی از شهر ، در جنوب استان بوشهر ، گفته شد.

متن اطلاعیه ، مدل تی تی آنلاین به شرح زیر است:

به نام خدا

به شما اطلاع می دهد تا از تداوم وضعیت بحران در شهرهای سرخ ، و با توجه به انتخاب یک همسر تا فرمان هیئت مدیره ، اداره کل آموزش و پرورش و اخبار شهرستان بوشهر ، از شنبه ، 28 دسامبر به مدت یک هفته فقط شهر سرخ استان یودا باشد و کاملاً پر از نور باشد و آن را تعطیل کنید و تعداد کمی از آن را تعطیل کنید. مردم ، از کسانی که جای خود را به حضور شهریه اعطا شده توسط استان / شهرستان بستگی دارند ، وابسته به مقدار زیادی است ، لازم است که به موقع تکمیل شود ، و هیئت ها را تشویق کنید ، در حال حاضر کار را انجام دهند ، و این کار به بقیه کارکنان با استفاده از دورکاری و ارائه خدمات اختصاص داده شده است.

همچنین تاریخ فوق ، یک هفته ، هر آموزش حضوری (کلاسهای رسمی ، تقویتی و علمی رایگان خارج از مدارس) و امتحانات حضوری برای کلیه مدارس استان تعطیل خواهد بود.

حضور و فعالیت کارکنان آموزشی و اداری در شهر بوشهر بصورت مجازی است ، حضور فیزیکی کارکنانی که وظیفه دفاع و سیستم های الکترونیکی تأسیسات و مدارس را بر عهده دارند.

این از حضور پروردگار است و عملکرد کارمندان اداری و آموزشی در آموزش کودکان و خانه های شهرهایی که در قسمت های مختلف زرد و نارنجی مقصد بوده اند ، از لذت حاکمان مدرسه منتقل می شود – تعلیم و تربیت ، وحدت یک است که ممکن است جلوی من گرفته شود. در صورت فعالیت حضوری کارکنان مدارس و کارایی آموزشی: دستورالعمل های دقیق رعایت و پروتکل های ایمنی هویج.

بدیهی است که در حال نزدیک شدن به زمان ، زمینه آموزش در همه شهرها موجود است.

شایان ذکر است که تعیین سه حالت “زرد” ، “نارنجی” و “قرمز” در وزارت بهداشت به صورت هفتگی طبق معیارهای تأیید شده مدیریت جلال در ستاد ملی اعلام شده است.

روابط عمومی دفتر اطلاع رسانی و آموزش و پرورش بوشهر

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا