فرهنگ و هنر

تنوع بخشی به ساختارهای تلاوت در برنامه “همخوانی و ترجمه”

یک برنامه کوتاه “هماهنگی و شماره” با هدف تنوع بخشیدن به ساختارها به صورت خصوصی از رادیو قرآن پخش می شود.

به گفته تی تی آنلاین در راستای حرکت رادیو قرآن برای تولید یک برنامه کوتاه ، برنامه ای با عنوان “آشتی و ترجمه” در حال آماده سازی است.

در چنین برنامه ای به منظور تنوع بخشیدن به بازخوانی ساختارها در سیستم آموزشی تولید و ترویج آهنگهایی که توجهات فرهنگی را به خود جلب می کند و خواندن همان شواهد.

هر یک از قرآن ها در 20 جز presented (در کل 604 قسمت) ارائه شده است و در هر طرف “به معنای حضور یا شنیدن صدای یکی از اصلی ترین سخنرانان بومی رسانه است. قرآن کریم در همه میعاد قم در توده قرائت می شود و برنامه پخش می شود.

این برنامه ها کار گروه رادیو قرآن است ، شما را ببخشید که هر روز ساعت 18:10 به هوای فوق العاده ، فاطمه قاسم آبادی را ارائه می دهید.

آغاز سری جدید برنامه “تلاوت من”

پیشرفت “تلاوت برای من:” و برای معرفی استعدادهای برتر R. و با هدف شناخت و قرآن کریم ، کسب عنوان در جاه طلبی کسانی که قبلاً در مسابقات اختیاری ندارند.

این برنامه از نظر رویکرد تغییراتی ایجاد خواهد کرد. از آنجا که از نظر فنی این گزارش عمیق تری است که در صورت تمایل به سرزنش کردن ، تنظیم بالاترین میزان بازخوانی برای تلاوت با صدای بلند افزایش می یابد ، زیرا تنظیم ارتباط رادیویی با قرآن ضروری نیست.

در این برنامه ، اما قرآنی اما خوب نیست ؛ اولین میوه های خوشرویی ، که با وسط یا پیروزی علت در مسابقات دیگر تصور شد ، به جامعه ای معرفی می شوند و با صدای بلند می خوانند ، اینها هستند و بازیگران آن هستند.

تلاوت گروه آموزشی برنامه رادیویی قرآن که من به آن احتیاج دارم این است که دوشنبه شب ساعت 20:00 از رادیو قرآن پخش شود ، همانطور که توسط صالح اثری فر ارزیابی شده است ، یکی از مردم کشور خوشحال است و اولین تولید کننده سید نوری الدین است.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا