اجتماع و خانواده

توده عضلانی، ناجی زنان در برابر بیماری قلبی

تی تی آنلاین / خراسان رضوی تحقیقات جدید از دانشگاه کالیفرنیا نشان داد که مردها و زنانی که توده عضلانی بالایی دارند ، به دلیل بیماری های قلبی کمتر می میرند و به نظر می رسد زنان از سطح چربی بالای بدن ، بدون در نظر گرفتن توده عضلانی ، از درجه حفاظت بیشتری نسبت به زنان برخوردار هستند. آیا این چربی کمتری نداشت.

محققان داده های مربوط به یک سلامت ملی 15 ساله را مورد بررسی قرار داده اند و می بینید که زمان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی در زنان با چربی بدن 42 درصد توده عضلانی کمتر است و توده عضلانی و با توجه به ساینس دیلی کم ، بافت کم چربی نسبت به زنان دارد. این است. با این حال ، به نظر می رسد گروهی از زنان با چربی بدن و توده عضلانی کم و زیاد ، به نظر نمی رسد که قابل توجه باشد ، زیرا همه در مقایسه هستند.

توده عضلانی چربی بدن تا خطر بالای ابتلا به این بیماری 26٪ کاهش می یابد (در بزرگترین چربی توده عضلانی) ، چربی بدن بیشترین خطر توده عضلانی جدی را دارد. آنها را به 60٪ برسانید.

5 میلیون به انجمن قلب آمریکا 3 میلیون زن و مرد مبتلا به حمله قلبی در سال تخمین می زنند. در برابر این شکاف گسترده جنسیتی و کاهش کلی حملات قلبی در مردان و زنان در طی 50 سال گذشته ، با تعداد مساوی زنان و مردان در اثر بیماری قلبی می میرند.

علاوه بر این ، مرگ و میر زنان توسط زنان دچار اختلال می شود ، علاوه بر پنج دهه ، باید با مردان و زنان در سنین مختلف مقایسه شود و به نظر می رسد که این واقعه در قلب زنان وارد شده است. حملات و برای افزایش 54 از 35. تحقیقات اخیر نشان می دهد که عوامل خطر نیز به طور قابل توجهی بالاتر بوده است.

محققان در سن 20 سالگی 11.463 نفر ارزیابی کردند. و چربی های پرواربندی ، و در چهار توده عضلانی پایین تر از ترکیب بدن بدن در بیشتر چربی های عضلانی ، این افزایش باعث کم شدن ارتفاع عضلات و میزان بالای مرگ در میان موارد چربی و بیماری قلبی است. از خود حساب می کند تا یا پیروزی های به دست آمده را نادیده بگیرد.

و خطر مرگ ، نور دانش تفاوت بین نتایج تحول بدن ، ترکیب بدن چربی از برنامه های بزرگترین تفاوت در نظر گرفتن ترس از Morbi تغییر می کند.

این مطالعه همچنین بر لزوم تدوین دستورالعملهای مناسب جنسیتی تأکید دارد زیرا آنها به تغذیه ، ورزش و بیماریهای قلبی عروقی توجه دارند و این روش پیشگیری در برابر رشد است. محققان می گویند ، حتی با تأکید فعلی بر ایمنی با کاهش پزشکان چربی برای کاهش خطر ابتلا به این بیماری ، برای ایجاد توده عضلانی بیش از تمرکز زنان ضروری است.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا