عمومی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی، دوشنبه ۱۹مهر ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تی تی آنلاین:

پخش تلویزیونی ایران از دوشنبه 19 آنلاین 1300 آغاز شد

شبکه آموزشی:

فن آوری و حرفه ای:
8:00 تا 8:30 فعالیتهای تکمیلی – پایه دوازدهم – تربیت بدنی – فناوری و شاخه فنی
ساعت کار: 7 تا 7 مدیریت تولید – درجه 11 – شایستگی غیر فنی – واحد فنی و حرفه ای
9 تا 9:30 دانش متخصص فنی – پایه 12 – الکترونیک – واحد فنی و حرفه ای
20:00 تا 20:30 تعمیرات سیستم سوخت و احتراق – پایه 12 – مکانیک خودرو – تکنسین ها و متخصصان
20:30 تا 21:00 معرفی قطعات کارتریج – درجه 12 – الکترونیک – شاخه فنی و حرفه ای
21:00 تا 21:20 نقاشی رنگ روغن – پایه 12 – نقاشی چهره – پردیس

کلاس 6 ابتدایی
10:30 صبح تا 1:05 بامداد علوم تجربی و اولین گام های تفکر
2:01 تا 11:30 بازی ها و ریاضی کلاس دوم
11:30 تا 12:00 کلاس سوم ابتدایی و ریاضی
12:00 تا 12:30 نگارش فارسی و کلاس چهارم
12:30 تا 13:00 بازی ها و ریاضیات کلاس پنجم
13:00 تا 13:30 بازی ها و ریاضیات پایه ششم
آموزش 13:30 تا 13:50 پیش دبستانی

کوپن های اول:
14:30 تا 15:00 علوم تجربی پایه هفتم
15:00 تا 15:30 علوم تجربی پایه هشتم
15: 25 تا 16 علوم تجربی پایه نهم
16:00 تا 16:30 فرهنگ و هنر پایه نهم

مدرسه راهنمایی:
16:30 تا 17:00 زیست شناسی سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی
17:00 تا: 30 Physics Duo – کلاس 11 – علوم تجربی
17:30 تا 18:00 زیست شناسی سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی
18:00 تا 18:30 شیمی یک – پایه دهم – علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

شبکه قرآن:
8 علوم نهم قرآن و علوم 2 علوم و علوم اسلامی
8:30 درس قوانین دوم از زمینه های علوم و علوم اسلامی
11 هدیه آسمانی در کلاس سوم ابتدایی
11:30 تدریس قرآن برای دبستان دوم دبستان
15 ساعت از روز دین و زندگی دوره 2 علوم تجربی و علوم ریاضی و فیزیکی
15:30 آموزش قرآن.در پایه هشتم

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا