استان ها

جزئیات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

به گزارش تی تی آنلاین، رضا آخوندزاده افزود: پس از فعال شدن ابلاغ الکترونیکی، اسناد مالیاتی که در سامانه الکترونیکی سامانه الکترونیکی امور عمومی صادر می شود، به صورت خودکار به حساب کاربری مودیان ارسال و پیامک می شود. اطلاع رسانی در همان زمان برای آنها ارسال می شود.

آخوندزاده تصریح کرد: مودیان پس از بارگذاری مدارک در حساب کاربری، ده روز فرصت دارند تا با مراجعه به حساب کاربری، مدارک ثبت شده را مشاهده کنند.

وی تاکید کرد: سند ویزا جزء دستور است.

مدیر کل امور مالی هرمزگان وی گفت: در صورتی که مؤدی ظرف مدت ده روز به حساب کاربری مراجعه و فرم خود را در نظر نگیرد، روز یازدهم (یا اولین روز پس از دهمین روز کاری) به منزله ابلاغ و اخطارهای قانونی برای پاسخگویی محسوب می شود. اسناد مالیاتی بر اساس آن است. اسیر

وی از اجرای این طرح از اول شهریورماه سال جاری خبر داد.

46

دکمه بازگشت به بالا