استان ها

جزئیات تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان زمین‌شناسی

به گزارش خبرنگار گروه خبرگزاری آنا از مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی به منظور مشارکت، تبادل نظر و ارتقای منافع متقابل خدمات علمی، پژوهشی و فناوری، یادبودی با سازمان زمین شناسی کشور امضا کرد. تخصص در توسعه زمین شناسی و اکتشافات معدنی با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی. این تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی به امضا رسید که به امضای محسن مرادی رئیس این دانشگاه و علیرضا شهیدی رئیس این سازمان به مدت پنج سال رسید. .

بر اساس این تفاهم نامه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی دانشگاه آزاد اسلامی و خراسان رضوی در انجام کاربردهای مشترک پژوهشی و تجربیات مشترک سایر دانشکده های علوم، آموزشی و پژوهشی بسیار عالی است. تسهیلات و برنامه های آزمایشگاهی با هم کار می کنند تا برنامه ها و پروژه های علوم زمین و اکتشاف را اجرا کنند.

تحقیقات و پژوهش های کاربردی در زمینه تحقیقات در زمینه معدن و زمین شناسی که با استفاده از شبکه یکپارچه پژوهشی دانشگاه اسلامی (سامانه پایش دانشگاه)، با ایجاد بستر راهبردی برای استفاده از منابع و ظرفیت علم و فناوری با اولویت های مورد نیاز انجام می شود. پارک، مراکز نوآوری و جوامع اسلامی در آزاد دانش بنیان دانشگاه بر اساس فعالیت های پژوهشی کاربردی، همکاری با دانشگاه در پروژه های پردیس و منابع علمی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و سایر موضوعات مرتبط با فعالیت های سازمان است. در مورد همکاری در این مورد اشاره می کنم.

پایان گزارش/4078/4121/

دکمه بازگشت به بالا