اجتماع و خانواده

جزئیات جایزه خوش حسابی شهرداری به مؤدیان تهران

شهرداری تهران برای مؤدیانی که مالیات شهرداری خود را نقداً پرداخت می کنند تا 40 درصد تخفیف سخاوتمندانه در نظر می گیرد.

به گزارش تی تی آنلاین، شورای شهر تهران به تازگی لایحه نحوه پرداخت عوارض شهرداری تهران را اصلاح کرده است که بر اساس آن به مودیان خوش حسابی که بدهی مالیاتی خود را یکجا پرداخت کنند، تخفیف داده می شود.

از این رو مودیان و متقاضیان پروانه و گواهی ساختمانی در صورت پرداخت نقدی وجه خود از 40 تا 34 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

بر اساس جدول پیشنهادی شهرداری و مصوبه شورای شهر تهران، چهار دوره از تاریخ 30 آبان تا 30 فروردین برای کالاهای مودیان برگزار شد، مانند مودیان مالیاتی که تا سقف 10 میلیارد ریال به شهرداری بدهکار هستند، در صورتی که در زمان سی. بدهی نقدی خود را از 20 آبان تا 30 آذر پرداخت می کنند، اگر از 31 آذر تا 30 آذر پرداخت کنند 40 درصد تخفیف دارند، از 31 آذر در صورت پرداخت نقدی 35 درصد تخفیف خواهند داشت. تا 30 بهمن 30 درصد تخفیف خواهند داشت و در صورت پرداخت از 30 آذر روز قبل، در صورت پرداخت بهمن تا 30 اسفند از 25 درصد تخفیف بهره مند می شوند.

همچنین بر این اساس مؤدیانی که بین 10 میلیارد تا 250 میلیارد ریال بدهی دارند در صورت پرداخت از 30 آبان تا 30 آذر از 38 درصد تخفیف و در صورت پرداخت مالیات از 30 آبان تا 30 آذر از 33 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. 33 درصد تخفیف در صورت پرداخت از 30 آبان در صورت پرداخت بدهی بین 30 تا 30 بهمن از 28.5 درصد تخفیف و در صورت پرداخت از 30 بهمن تا 30 اسفند از 23 درصد تخفیف بهره مند می شوند.

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، مودیان مالیاتی که از 250 میلیارد تا 500 میلیارد بدهی دارند، در صورت پرداخت بدهی از 30 آبان تا 30 آذر از 36 درصد، از 31 تا 30 بهمن 31.5 درصد، از آذرماه. 21 تا 20 آذرماه از 27 درصد تخفیف در بهمن ماه و 22.5 درصد در صورت پرداخت از 21 بهمن تا 20 اسفند برخوردار خواهند شد.

از این رو، مودیان با بدهی بیش از 500 میلیارد اقدام می کنند، در صورت پرداخت نقدی بدهی خود در بازه زمانی 30 آبان تا 30 آذر، 34 درصد، بین 31 آبان تا 30 آذر، 29 درصد کاهش می یابد. و بین دسامبر 21 و 20 آذرماه در بهمن از 255 درصد تخفیف و در صورت پرداخت از 21 بهمن تا 20 اسفند از 21 درصد تخفیف بهره مند می شوند.

به گزارش تی تی آنلاین، بر اساس مصوبه شورای شهر، صندوقدارانی که از 29 اسفند ماه سال جاری پرداخت خود را به صورت نقدی انجام دهند، 20 درصد پاداش دریافت می کنند.

هر شهرداری موظف است به مودیان تهرانی پرداخت کند

پیام پایانی

دکمه بازگشت به بالا