حوادث

جزئیات کسرخدمت‌ جدید ازدواج و کسری فرزند برای سربازان

گروه منابع انسانی سر ستاد کل نیروهای مسلح و شرایط فرد توضیح داد که ازدواج دو ماهه از خدمات خود بهره مند می شود.

در مصاحبه امیر غلامرضا رحیمی پور تی تی آنلاینکسر خدمت دو ماهه برای سربازان متاهل ، گفت: “دومین کنترل کل نیروهای وظیفه متاهلین خدمت کمتر از دو ماه است ، اما شرط بهره مندی از این مصوبه است که متقاضی در اول دسامبر 2010 انجام می شود ، و بعد “. یک سرباز اعزام شده است.

همچنین به افرادی که در کار او ازدواج کرده اند گفته می شود: “این افراد می توانند آنچه را که آموخته اند به واحد خدمات خود ببرند تا درخواست کنند ، به شرط آنکه پشت سر آنها ، آذر اول 99 باشد.”

از سر تا اداره منابع انسانی پسر ستاد کل نیروهای مسلح تا تی تی آنلاین اگر این نام کسری است ، نمی توان برای همه سربازان اعمال کرد ، و در همه مناطق خدماتی: “این خدمت دو ماه از سربازان بوده است و تنها شرط روز گسترش “. و ذکر کرد. به عنوان مثال ، در طول مدت خدمت غیر ساکن دفتر کارکنان در امنیت دشمن است ، به مدت 17 ماه یا مدت طولانی ، درگیر عملیاتی است و امنیت Playstation هرگز درگیر نیست ، از زندگی محروم است و توسط طوفان های مرزی و سایر مناطق ناشناخته از خلیج فارس ، به مدت 18 ماه ، اگر سرویس نظامی کسری آن باشد ، با کسری دو ماهه از خدمت سربازی کسر می شود.

رحیمی پور برای دیدن اینکه آیا تاریخ اعزام ، و اینکه آیا مزایای یک کودک در خدمت موضوع پس از آن است ، 99 آذر 99 .

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا