جزییات آرای انتخابات در فارس به تفکیک هر شهرستان اعلام شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، اسماعیل قزل سفلی با بیان اینکه نرخ مشارکت مردم فارس در این دور از انتخابات ۴۸ درصد بود گفت: از مجموع یک میلیون و ۷۴۰ هزار و ۳۸۰ رأی مأخوذه، ۸۸۴ هزار و ۳۲۵ رأی به سبد آرای مسعود پزشکیان و ۸۵۶ هزار و ۵۵ رأی به سبد آرای سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات ریخته شد.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار فارس بیان کرد: خوشبختانه این رویداد ملی در استان فارس به نحو مطلوب و بدون هیچ‌گونه چالش یا مشکلی در ۳ هزار و ۵۱۹ شعبه ثابت و سیار انتخابات برگزار شد.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۹۰ هزار نفر از عوامل اجرایی در شعب اخذ رأی استان، به تشریح آرای تفکیکی و مأخوذه هر شهرستان پرداخت و گفت: سهم پزشکیان از آرای شهرستان آباده ۱۸ هزار و ۵۹۸ رأی و سهم جلیلی ۱۶ هزار و ۵۷۴ رأی بوده است. بر این اساس در شهرستان ارسنجان نیز به همین ترتیب پزشکیان ۷ هزار و ۸۹۸ رأی و جلیلی ۱۲ هزار و ۴۱۹ رأی کسب کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس سهم پزشکیان از سبد آرای شهرستان استهبان را ۱۲ هزار و ۲۰۳ رأی عنوان کرد و افزود: جلیلی در این حوزه انتخابیه ۱۵ هزار و ۴ رأی را دریافت کرده است.

به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در شهرستان اقلید سبد رأی پزشکیان با ۲۱ هزار و ۹۰۲ رأی بسته شد و تعداد آرای جلیلی نیز روی عدد ۱۸ هزار و ۳۲۱ رأی متوقف ماند.

قزل‌سفلی، تعداد آرای پزشکیان در شهرستان اوز را نیز ۵ هزار و ۱۸۸ رأی عنوان و خاطرنشان کرد: پرونده انتخاباتی جلیلی نیز در این حوزه با ۸۶۴ رأی مختومه شد.

شهرستان بختگان دیگر حوزه انتخابیه‌ای بود که به گفته رئیس ستاد انتخابات استان فارس با ۸ هزار و ۸۳ رأی جلیلی و ۶ هزار و ۲۹۳ رأی پزشکیان، در انتخابات مشارکت کرده است.

قزل‌سفلی تعداد آرای جلیلی و پزشکیان در حوزه انتخابیه بوانات را نیز به ترتیب ۶ هزار و ۵۰۳ رأی و ۴ هزار و ۳۴۷ رأی عنوان و خاطرنشان کرد: در شهرستان بیضا نیز جلیلی ۹ هزار و ۴۳۸ رأی و پزشکیان ۸ هزار و ۴۵۶ رأی کسب کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس سهم آرای جلیلی در شهرستان جهرم را ۳۹ هزار و ۱۷۱ رأی اعلام و خاطرنشان کرد: پزشکیان ۲۵ هزار و ۸۰۷ رأی را در این حوزه انتخابیه به خود اختصاص داده است.

قزل‌سفلی در ادامه آمار شهرستان جویم را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: نمودار آماری آرای جلیلی در این حوزه انتخابیه تا عدد ۳ هزار و ۶۷۲ رأی بالا رفت؛ اما در نهایت پزشکیان با ۴ هزار و ۳۰۰ رأی، بیشترین آرای این حوزه انتخابیه را به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به توفیق جلیلی در حوزه انتخابیه خرامه خاطرنشان‌کرد: سهم این نامزد انتخابات از آرای این شهرستان ۱۴ هزار و ۹۶۳ رأی و سهم آرای پزشکیان ۸ هزار و ۳۱۱ رأی بوده است.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس جمع آرای اخذ شده در حوزه انتخابیه خرم‌بید را نیز ۲۱ هزار و ۹۴۰ رأی عنوان و خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۲ هزار و ۶۸۸ رأی به سبد آرای جلیلی و ۹ هزار و ۲۵۲ رأی نیز به سبد آرای پزشکیان ریخته شده است.

قزل‌سفلی از سهم رأی ۸ هزار و ۲۵۶ عددی جلیلی در حوزه انتخابیه خفر خبر داد و افزود: پزشکیان نیز در این حوزه انتخابیه ۹ هزار و ۱۴۶ رأی را اخذ کرده است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان خنج ۵ هزار و ۱۴۲ رأی به نام جلیلی و ۷ هزار و ۲۱۴ رأی به نام پزشکیان شمارش شده‌است، ابراز داشت: در شهرستان داراب نیز ۳۹ هزار و ۷۴۹ رأی به نام جلیلی و ۴۱ هزار و ۹۸۵ رأی به نام پزشکیان ثبت شده‌است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس سهم آقایان پزشکیان و جلیلی از آرای حوزه انتخابیه رستم را به ترتیب ۱۶ هزار و ۱۳ رأی و ۱۴ هزار و ۸۲ رأی اعلام کرد و گفت: در شهرستان زرقان نیز پزشکیان ۹ هزار و ۶۴۵ رأی و جلیلی ۱۰ هزار و ۶۸۲ رأی را به نام خود ثبت کردند.

قزل‌سفلی در ادامه به بیان آمار مشارکت در حوزه انتخابیه زرین‌دشت پرداخت و گفت: سهم آرای جلیلی از این شهرستان ۱۸ هزار و ۴۹ رأی و سهم آرای پزشکیان نیز ۱۳ هزار و ۵۷۲ رأی بوده است.

به گفته وی، در شهرستان سروستان نیز ۷ هزار و ۵۴۰ نفر خواستار ریاست‌جمهوری جلیلی و ۵ هزار و ۹۶۰ نفر نیز موافق حضور پزشکیان در ساختمان ریاست جمهوری بوده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس سهم جلیلی از آرای حوزه انتخابیه سرچهان را نیز ۶ هزار و ۷۶۸ نفر اعلام کرد و ادامه داد: در این شهرستان پزشکیان اعتماد ۵ هزار و ۲۴۶ نفر از رأی دهندگان را جلب کرده بود.

قزل‌سفلی در ادامه، آمار تفکیکی شهرستان سپیدان را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: هم استانی‌های سپیدانی با ۱۳ هزار و ۲۱۰ رأی به جلیلی و ۱۴ هزار و ۸۹۰ رأی به پزشکیان تنور انتخابات در این شهرستان سردسیری فارس را گرم کردند.

وی به آمار شهرستان شیراز به عنوان مرکز استان نیز اشاره کرد و گفت: بیشترین آرای این حوزه انتخابیه با ۲۹۱ هزار و ۲۰۳ رأی به نام پزشکیان ثبت شد و جلیلی نیز ۲۴۶ هزار و ۷۵۸ رأی را به خود اختصاص داد.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس همچنین از پیشتازی پزشکیان در حوزه انتخابیه فراشبند با ۱۱ هزار و ۵۹۸ رأی خبر داد و گفت: پرونده انتخاباتی جلیلی نیز با ۹ هزار و ۵۹۷ رأی در این شهرستان بسته شد.

به گفته قزل‌سفلی، میزان آرای جلیلی با ۴۳ هزار و ۹۰۱ رأی در شهرستان فسا بیشتر از پزشکیان با ۴۰ هزار و ۱۳۶ رأی بوده است.

وی سهم جلیلی از آرای مأخوذه شهرستان فیروزآباد را نیز ۲۶ هزار و ۴۳۹ رأی و سهم پزشکیان را ۲۷ هزار و ۵۵۹ رأی عنوان و خاطرنشان کرد: در شهرستان قیر و کارزین نیز جلیلی ۱۸ هزار و ۷۷ رأی و پزشکیان ۱۳ هزار و ۹۹۲ رأی به نام خود ثبت کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس، سبد رأی جلیلی در شهرستان لارستان را حاوی ۲۸ هزار و ۸۷۳ رأی عنوان کرد و گفت: پزشکیان نیز در این حوزه انتخابیه ۲۳ هزار و ۷۷۳ رأی را به خود اختصاص داده است.

قزل‌سفلی، در خصوص آمار شهرستان لامرد نیز توضیحاتی را ارائه داد و افزود: در این حوزه انتخابیه جلیلی ۲۳ هزار و ۴۷۸ رأی و پزشکیان نیز ۱۹ هزار و ۲۶۳ رأی را کسب کرده است.

وی در خصوص میزان مشارکت و آرای تفکیکی اهالی شهرستان مرودشت نیز گفت: مرودشتی‌ها ۹۲ هزار و ۵۷۸ تعرفه رأی را به نام دو نامزد انتخابات نوشتند که از این تعداد ۴۱ هزار و ۲۹۸ رأی سهم جلیلی و ۵۱ هزار و ۲۸۰ رأی سهم پزشکیان شد.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس با اشاره به اقبال مردم شهرستان ممسنی به پزشکیان گفت: در این حوزه انتخابیه پزشکیان ۴۲ هزار و ۲۶۳ رأی و جلیلی ۱۵ هزار و ۹۰۳ رأی را به خود اختصاص داد.

قزل‌سفلی، رقابت دو نامزد انتخابات در شهرستان مُهر و نی‌ریز را بسیار نزدیک توصیف کرد و ادامه داد: پزشکیان در دو حوزه انتخابیه مُهر و نی ریز به ترتیب ۱۵ هزار و ۴۰۲ رأی و ۱۶ هزار و ۶۷۵ رأی را اخذ کرد. این در حالی است که آرای جلیلی در دو شهرستان آنلاین و نی ریز به ترتیب ۱۵ هزار و ۲۵ رأی و ۱۶ هزار و ۹۴۸ رأی بوده است.

به گفته وی، در شهرستان پاسارگاد نیز پزشکیان با ۶ هزار و ۵۶۸ رأی از جلیلی با ۵ هزار و ۴۴۸ رأی پیشی گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در ادامه سهم پزشکیان از آرای حوزه انتخابیه کازرون را ۳۵ هزار و ۴۹۳ رأی اعلام و خاطرنشان کرد: در این شهرستان ۳۸ هزار و ۵۳۴ رأی را می‌توان در سبد آرای جلیلی مشاهد کرد.

قزل‌سفلی در تشریح آمار تفکیکی شهرستان کوار نیز گفت: جلیلی در این شهرستان ۲۰ هزار و ۱۷۳ رأی و پزشکیان ۱۱ هزار و ۳۲۷ رأی را کسب کرده‌اند.

وی در خصوص سهم پزشکیان از سبد آرای شهرستان کوه‌چنار نیز گفت: در این حوزه انتخابیه پزشکیان با ۱۶ هزار و ۵۲۶ رأی و جلیلی با ۷ هزار و ۲۴۷ رأی به رقابت انتخاباتی خود پایان دادند.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس در خصوص شهرستان گراش نیز گفت: در شهرستان گراش ۱۷ هزار و ۱۷۸ رأی به نام جلیلی و ۵ هزار و ۴۱ رأی به نام پزشکیان ثبت شده است.

دکمه بازگشت به بالا