حوادث

جلوگیری از هدایت ۵۰۰۰ موتور سیکلت به پارکینگ با اجرای طرح «موتوریار»

راهنمای نتایج رهور تهران پروژه “موتور یار” را توضیح داد.

به گزارش تی تی آنلاین ، فرمانده محمد سردار حسین حمیدی وی با بیان اینکه حدود 10 روز از جاده تهران بزرگ گذشته بود آخرین اجرای طرح جدید موسوم به “موتوریار” در تهران آغاز شد ، اظهار داشت: طرح “موتوریار” جایگزین طرح دستگیری موتورسواران متخلف می شود که سابقه 50 ساله دارند ، که سابقه قبلی ، پلیس بر روی موتور متمرکز شد ، و توقیف آن را به پارکینگ محل حمل موتورسیکلت به منطقه پارکینگ و در یک حالت افسردگی شدید یا ترخیص کالا برای موتورسواران هزینه کرد.

آخرین راهنما rahó تهران ، با اشاره به اینکه بازداشت مشاور حقوقی هنوز در پلیس rahó است ، و اگر می خواهید مرتكب موتورسیكلت گناه شوید ، می توانید دسترسی و دسترسی به دسترسی اجتماعی و تمام اختیارات تهران را ادامه دهید ، از زمان پشتیبانی دادگاه و از بیمه های مختلف برای ممنوعیت “موتوری” طراحی طرح و آنچه برای جبران خسارت گذشته است.

حمیدی افزود: “همكاران من استخدام كرده بودند تا در صورت ایستادن موتورسیکلت سوار بر موتور ، موتورسیكلت را برطرف كنند ، تخلف موتورسیكلت توقیف می شود و از جرثقیل به پارکینگ منتقل می شود. استقرار همکاران شهری در این رشته.

وی افزود: “در این طرح ، موتورسوارانی كه در كنار همكاران من تنظیم شده اند و موشك نیز مواردی را تأیید می كند كه تأیید وی یا خود وی از دیگران باشد ، و من می توانم دستورات پلیس را به موتورسوارانی كه قصد حضور دارند ، بگویم.” این مسافت هنوز یك یا دو ساعت است باید در چه زمانی در این طرف موتور سیکلت و موتورسیکلت به روشی ایمن ادامه یابد و تحریم شود.

حمیدی گفت: این امر به ویژه تخلفات موتورسواران است: “تخلفات كلی در موتورسواران وجود دارد ، ما می بینیم كه زمین این شهر ارتباط ویژه ای با چراغ قرمز دارد و این عمل در جهت مخالف است ، سرعت خود را به سرعت انجام می دهد و بارهای موتورسواران را به دوش می كشد. این هدفی است كه متوقف می شود.” خواهد بود.

آخرین راهنمای دستاوردهای راهور درباره پروژه “موتور یار” گفت: “در حال حاضر این پروژه در 60 نقطه در تهران اجرا می شود و در اجرای آن از انتقال 5000 موتورسیكلت به پارکینگ جلوگیری شد.”

وی با بیان اینکه سه ماه این کار را انجام داد اظهار داشت: و مشاوره و هماهنگی دادرسی به مقامات و شرکت های بیمه برای اجرای یک پروژه موتوری هزینه می شود و وی گفت: “برای ما که در زیرساخت های لازم برای اجرای این پروژه در 60 نقطه از تهران آماده شدیم و سرانجام برای رسیدن به همه راههای خود تلاش می کنیم ، ساعت ها و سپس آن را گسترش دهید ، و ما نمی توانیم به کار خود ادامه دهیم.

پاکسازی بیش از 3000 رسوب و موتورسیکلت

به گزارش پایگاه خبری حمیدی پلیس ، در مورد سرنوشت موتورهای رقیب مانند رسوب مستقر در پارکینگ ، وی گفت ، رسوب غیر از موتور سیکلت یا طرح پاکسازی و اسهال بلکه مشاوران نیز هست. بیش از 3000 در رسوبات ، آنها به طور کامل از پارکینگ تمیز شده اند ، و او ممکن است همراه با شخص و موتور سیکلت تحویل داده شود ، حداقل و در همان زمان آمدن او ارباب سند است که مطابق با آن است. امید است که اجرای این طرحها تخلفات موتورسواران را کاهش دهد و از طرف دیگر ، هرگز نمایندگان و هزینه ها انگیزه ای برای ایجاد نظم بیشتر شهری نیستند.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا