اجتماع و خانواده

حاجی میرزایی: نتایج سنجش دانش آموزان، تحلیل شود

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر تحلیل نتایج ارزیابی دانش آموزان ، گفت: “اصلی ترین راه های اجرای توسعه دهنده تحول ، افزایش معلمان است.”

به گزارش تی تی آنلاین ، محسن حاجی میرزایی پایان جلسه عمومی اعضای شورا و مدیر کل آموزش و پرورش با استان ها با اشاره به اهمیت برگزاری امتحانات حضوری گفت: “این امر مستلزم نظارت بسیار دقیق بر مراقبت ، آموزش و مراقبت از والدین. “دانش آموزان ایستاده اند.

وی با اشاره به استفاده از چهار دسته در نوع خود ، گفت که در آن عروس “همان آرمان ها و اهداف” را دارد. در همه حوادث ، اگر پایان کار نیست ، اما شما به دلیل خستگی و خالی بودن خسته شده اید ، و او نتایج مطلوبی را کسب نکرد.

یکی از اعضای کابینه تدبیر امید ، و استفاده از “تجارت” را توصیف کرد و گفت ، “من سعی می کنم از پس آن برسم.”

پس از نگاه کردن به پایان کار ، به ویژه از عمیق تر ، اما او ، با یادآوری افزود ، چه چیزهایی برای شما بسیار خوشحال است.

ثالثاً ، با توجه به کاربرد آن ، حاجی میرزایی گفت: “منطقی این است که کار را عامه پسند کنیم و مدارک مدیریت خود را توسعه دهیم ، که تأثیرات عاقلانه تر و عمیق تری دارد.

تجربه گفت چهارم “چشم انداز استراتژیک” می گوید: “در غیر این صورت همان موضوعات حس می شوند.” پیمانکاران و دستورالعمل های کلی با استفاده از سرنخ های کلیدی مناسب. به همین دلیل آنها از دارایی های کسب و کار معرفی می شوند که باید بالا بروند و راه حل های آنها در راه حل های خود ماهر هستند.

وزیر آموزش و پرورش ، با اشاره به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ، از یکی از مباحثی که همیشه تحول است پرسید ما هستیم. اگر بدنه سند در تولید محدودی از کتابها ، مقالات ارائه شود ، این تحول بدن است.

به گفته مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: “چگونه نتایج و معلمان ، ما این برنامه را داریم و اگر می توانیم معلمان را توانمند کنیم ، درصدد هستیم سالانه درصد را افزایش دهیم.” معلمان و معلمان کارهایی که باید انجام شوند تا بتوانند با تجارب متقابل افزایش یابند.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا