فرهنگ و هنر

حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای و نقش مهم آن در آینده کشور

حداکثر مردم ، و نقش اساسی در جعبه اختصاص داده شده کشور آینده بازی می کنند

تی تی آنلاین / قم

حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظ در جلسه هیئت مدیره دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، در حالی که روزهای دیگر دهه تبریک شأن امور تاریخ شیعه دولت ، وی گفت ، شیعه اندیشه سیاسی سه گام اصلی ، از جمله) ، و در مورد زمان ، حتی در غیاب دوران مشروطه “و” زمان دانشمندان و جامعه در قانون اساسی پس از عصر با افزایش سن ، و تاکنون “.
وی پاسخ داد: “هر یک از سه دوره زمانی در اندیشه سیاسی شیعه ، با توجه به ماهیت خود ، به بهره برداری های دانشکده تفکر وفادار باقی می ماند و در دوران معاصر زندگی می کند ، همانطور که از آغاز آغاز مشروطیت و تا به امروز ، اندیشه شیعه و سیاسی و علمای قلب ما ، جایی که آن را ندارد و برخی از آنها زمینه دستیابی و موفقیت را دوست دارند.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه امروز شاهد نوآوری ها و نوآوری هایی در حکمت سیاسی و سیاسی شیعه هستیم ، گفت: این نوآوری ها از اواخر خراسان شهر ، اعراب Consociatarum Naeini آغاز شد و با امام خمینی (ره) به اوج خود رسید. در حقیقت ، ایده جمهوری اسلامی حاکمیت عالی مردمی ، این بار یک قضاوت سیاسی نظری و شیعه است.
وی افزود: “اگر امروز در دنیا و با تفکر سیاسی و تجاری متعارف ، و این تفکر سیاسی دارید ، این بحث از محبوبیت است که در قانون اساسی به عنوان” مرجع دینی “و” شناخت اقتدار او “تبلور یافته است.” “مردم در دست راست ، “ایجاد نوعی تفاهم و همکاری.
حکومت دموکراتیک دینی؛ ایده های ابتکاری و تجربه ای جدید در تاریخ ایده ها
اهمیت حجت الاسلام والمسلمین “مردم سالاری دینی” ، یک ایده جدید و یک تجربه جدید در تاریخ ایده ها ، تعریف این ایده یک ایده جدید بین دو نوع اقتدار است ، “اقتدار و دین در جامعه” و “اطلاعات مربوط به حق و تعیین چیزهای او.”
نویسنده شکل گیری مردمی و مذهبی ، و یکی از بزرگترین دستاوردهای نظری و عملی امام خمینی (ره) است و گفت که امام راحل تنها فقهای قانونی شیعه است که توانست ایده تولید ایده و استفاده از آن را عملی کند. دلیل این امر ، پیاده سازی و ایجاد یک الگوی دینی قوی و ریشه دار است.
اصطلاح سوم ، “مردم سالاری دینی” برای اولین بار هنگامی که رهبر معظم انقلاب در یکی از خطبه های نماز جمعه تهران در سال 1964 می خواستند به کار برده شد.
در دفتر تبلیغات اسلامی ایمان ، صحبت با اشاره به تاریخچه رهبر معظم انقلاب در سالگرد تأسیس با رحلت امام خمینی (ره) در سال 1400 ، با نبرد فیلیپ با تأکید در بحث زیر تعیین می شود در مورد مردم سالاری دینی.
پس از تسخیر پرسئوس ، مذهب اصیل مشهور تا حدودی حدس و گمان است و تا حدی عملی در شیعه به وجود می آید در حوزه شیعیان پروردگار ما ، یک وکیل بزرگ ، از نظر اجتماعی و علمی که درباره اصلاح طلبان قدیمی دارند: هنگامی که وی بر لزوم حفظ ، و حفاظت از این مردم بزرگ ، و این عبارت است از: برای اینکه آنها بتوانند این کار را انجام دهند ، با سه ستون ، سه ستون از “حاکمیت” ، “مردم” و “فعالان سیاسی و احزاب” انجام شده است نقش.
حجت الاسلام مسلمين واعظی وظايف كنترل را برای حفظ و حمايت از “مردم سالاری ديني” توضيح داد و با تأكيد بر تهيه انقلاب نياز زياد برای حفظ آن.
دفتر امور عمومی اندیشه سیاسی اسلامی مردم امام خمینی (ره) اضافه کرد: کاریزما و نفوذ امام خمینی (ره) با هر نوع حکومتی که مردم من را نصب کردند ، اما به این دلیل که مردم الگویی ایجاد نمی کنند که در آن به مردم اعتماد نشود و عملکرد را کنترل می کنند. امام (سوم) اولین انتخابات در یک ماه (26 آوریل).
حجت الاسلام والمسلمین رهبر اصلی را با بیان اینکه توقیف اسلحه و قتل دفاعیات از مهمترین مشارکتها در دوره های مختلف تاریخ در انتخابات و تغییر سیاسی است ، پیش بینی کرد.
وی خاطرنشان كرد كه دولت وظیفه دارد مذهبی عامه پسند باشد و حداكثر مشاركت و حضور در صحنه را داشته باشد ، پس از رهبر هر نهاد سیاسی كه در روند انتخابات مشاركت داشته باشد ، فرض بر این است كه آنها بیشترین سهم را ارائه می دهند. و نقش آنها و محافظت از مردم سالاری دینی را ایفا کنند.
وظایف محافظت از “مردم سالاری دینی”
در دفتر تبلیغات اسلامی وظایف این تصویر را برای حفظ “مردم سالاری دینی” تشریح کرد و خواستار ستون دوم برای حفظ قدرت بزرگ “مردم” شد و افزود: قهرمانان اصلی صحنه شکوفایی و پیروزی در نظام اسلامی هستند. ” وی خاطرنشان کرد ، نه از قلب او ، و او پیروزی انقلاب اسلامی را نجات داد و خاطرنشان کرد: علت این امر ، و ما را دوباره بازگو کنیم تا در این زمینه روی صحنه زندگی مردم باشیم. هنگامی که انقلاب اسلامی با اراده همه ملت ، و برای غلبه بر جنگ های جهان ، آن را مورد خطاب قرار داد ، با جنگ پیروز نمی شود ، در صحنه ظاهر شد که مرد جوان به ژاپن در IT آمد به خطوط از مردم آسیب دیده است.
وی به توطئه های دنیای استکبار برای فساد دولت جمهوری اسلامی و فروپاشی اقتصادی کشور با بیشترین فشار و هدف قرار دادن مردم و به خیابان بردن آنها اشاره کرد و افزود: اگر مردم در برابر فشارهای شدید و تحریم والدین رفتار کنند همه کارها را بکنید و دنیا این کار را کرد ، نه علنی ، تا در برابر بازوهای احساس شرمندگی مقاومت نکنند. تاب آوری حداکثر فشار علیه نظام اسلامی اتفاق نمی افتد.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی بر لزوم مطالعه و مشارکت حداکثری در نظرسنجی ها در انتخابات آینده تأکید کرد تا خود را خوب کنند ، زیرا اصل “مردم سالاری دینی” دو بار قبل از صحنه و در واقع ورزش یک مردم رویای خود را می بیند.
نقش فعالان سیاسی عملکرد صحیح حمایت از زنان بی سرپرست و یتیم در ورزش “موسسه دموکراسی”
نام سوم و محافظت از “دموکراسی دینی” در مورد فعالان سیاسی و نقش آفرینی صادق است “و به درستی با فعالان و دین سیاسی محبوب و وفادار به قوانین و اصول وی رفتار می شود ، البته این نیز باید مورد توجه قرار گیرد. وفاداری به مذهبی محبوب به معنای این نیست که بگویید ، “اگر شما در انتخابات پیروز شوید و به آن رأی دهید ، و اگرچه من بدن خود را برای از دست دادن می دهم اما هیچ نشانه ای از فاجعه در انتخابات و گله های تحقیق خشمگین نیست.” به دلیل شکست مختلط به پیروزی.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی در بالا اشاره کرد ، فریاد می زند ، و ترک نیاز به مردم سالاری دینی به بهانه از دست دادن انتخابات یا ترس از فاجعه در این منطقه ، بدون شک با این دستاورد بزرگ ، که اگر کسی نا آرام باشد یا امید به آن وجود دارد او اصل مردم سالاری دینی را برانداز می کند.
گذشته از این واقعیت که نبرد امروز ترامپ و پیروزی های محور مقاومت عدسی فرصت های طلایی برای ظهور جمهوری اسلامی فراهم کرده است. وی گفت: “امروز بسیاری از کشورهایی که به لطف ترامپ به ما مراجعه کرده اند برای مذاکره در مورد امور مختلف نرمتر است.” جمهوری اسلامی ایران در این نمایش نشان داد.
در دفتر تبلیغات اسلامی ایمان ، با اشاره به اینکه مقاومت و مقاومت در برابر بیشترین فشار بر ایران سکویی برای گسترش ارزش برای جامعه است ، گفت: ملت شریف ایران آماده است دشمنان را به شرایط تعیین شده در این کشور بفرستد این جهان امروز ، و کار مشخص است.
در پایان ، وی خاطرنشان کرد که ، به عنوان یک تصمیم حامی حزبی ، تنگ نظر و نادیده گرفتن توسعه دهنده از اجازه رشد و توسعه کشور ، در پیشرفت آنها ، و آنها ثابت کرده اند ، ما امیدواریم که یک انتخاب آرام و محکم بسیار مهم باشد در پایداری پیشرفت و آنها باید در آزادی سیستم حفاظت از جانوران ، که ممکن است از دین باشند ، حل شوند. و هنگامی که او به این انتخاب رسید که چه کسی قدرت اجماع بین همه نیروهای دولت برای ساختن است ، و آنها برای خود در جامعه معینی ساخته اند.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا