اجتماع و خانواده

حیات خلیج گرگان به مویی بند است!

تی تی آنلاین / گلستان من و عروس خوشحال نخواهیم شد. وقتی انسان ناراضی برای زمستان برای پناهندگی فرار کرد ، اکنون هزاران مایل به بقیه پرندگان مهاجر مستقیماً پیگیری می شود: ناشناخته ماندن هزاران نفر از ساکنان حومه شهر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مساحت 400 مترمربعی در فاصله کیلومتری خلیج شرقی در جنوب دریای خزر واقع شده است. مطابق با درجه عمق دهانه خلیج متر متر خزر با سه ، و آب مهمترین در نظر گرفته می شود. در سالهای اخیر ، کاهش سطح آب در دریای خزر اراکس ، روند خشک شدن خلیج شرقی به کندی آغاز شده است و طبق این مطالعه ، حدود 27 درصد خلیج شرقی به دلیل غرقاب خشک شده است. گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی همچنان نگرانی در مورد افزایش مداوم دو برابر کاهش در دریای خزر اراکس و سپس خشک شدن سطح آب و خلیج شرقی وجود دارد.

در سالهای اخیر ، خلیج شرقی به دریای خزر و خزینل آشوراده در امتداد کانال متصل شده است ، که در حال حاضر به طور دائمی نه تنها به آراکس دریای خزر خورهای خوراک خورده در غرب غربی حدود 2.2 کیلومتر تعلق دارد. البته این امر مادر دریا را تحت تأثیر قرار می دهد که در سمت شرقی و توسط منطقه کم عمقی به نام نوک چاپاغلی به عنوان دریای خزر واقع شده است.

سطح پایین تر آب در خلیج 50 متری شرقی استفاده می شود ، اما خلیج سوالات شرقی مانند امروز ، در تمام این سال ها ، در حوضه جیب عملی تکرار می شود.

آنچه در دفاع از خلیج و پوشش زیستگاه ارزش زندگی مهم است ، بسیاری در منطقه ، استانهای گلستان و مازندران ، و به ویژه خطر ایجاد شده در حال حاضر ، یا دریا ، و در غبار خاک زندگی می کنند. مرکز خلیج ، در منطقه مورد تقاضای سنگین در سال های اخیر باعث احیای شرق Dunn شده است.

پس از دو سال نتیجه گیری مداوم و به دنبال اقدامات عملی برای نجات خلیج شرقی و پس از بحث و جدال بسیار ، برنامه احیای تالاب خلیج شرقی میانکاله و تصویب ستاد هماهنگی مدیریت ملی تالاب ها و 900 میلیارد تومان اعتبار وی را تأمین کرد. بنادر و منابع و محیط زیست ، انرژی رایگان وزارت کشاورزی برای نجات خلیج شرقی به مدت 5 سال در نظر گرفته شده است.

خلیج شرقی و طرحی را برای احیای تالاب میانکاله اعلام کرد

مدیر کل امپراطور محمد رضا کنعانی_ تی تی آنلاین حفاظت از محیط زیست گلستان در مصاحبه ای با طرح گفته شده برای احیای تالاب میانکاله خلیج شرقی و تصویب شده توسط ستاد هماهنگی مدیریت ملی تالاب ها و اعلام شده توسط دکتر جهانگیری ، معاون رئیس جمهور برای اولین بار ، که متأسفانه فقط کارهای عملیاتی در خلیج فارس انجام می شود ..

وی همچنین نشان داد: در حقیقت ، همیشه یک فعالیت انسانی وجود دارد که منجر به انتقاد می شود که این فیلم در خلیج فارس که اکنون صادر شده است ، گفته شود که برای انجام آنچه انجام شده است برنامه ریزی کند؟

کنعان تأکید کرد: امروز برای اجرای کلیه موانع و ابهامات برطرف شده و طرح احیای خلیج شرقی با توجه به آژانسهای لازم ملزم به کار خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: علاوه بر موضوع تأثیرگذار در مرگ پرندگان مهاجر در سال گذشته و امسال در صورت خشک شدن خلیج شرقی ، زندگی بسیاری از جوامع محلی در منطقه آسیب دیده وجود دارد.

خلیج شرقی با اشاره به مرگ پرندگان اعلام کرد: سال گذشته از مرگ پرندگان مهاجر تالاب میانکاله در ضلع غربی خلیج و استان مازندران در سواحل گلستان آغاز شد. در این سال کشتن میانکاله در تالاب شروع به تاسف کرده است که ما قبلاً دوباره گومیشان را در باتلاق ها و نهرها افتاده ایم.

کنعان معتقد است که دادگاه آلاینده های ناشی از رقابت زیاد ، دادگاه کودها و سموم دفع آفات در خندق های کشاورزی و عقب نشینی دریا کاهش فلزات سنگین دریا ، سطح آب در دام کاهش آب ، او می تواند از حوضه آبریز رودخانه این کارها را انجام دهد.

تکرار پرندگان و مرگ دلخراش خلیج فارس

حسینعلی ابراهیمی کارنامی ، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران ، با اشاره به مرگ مرگبار پرندگان وحشی در تالاب میانکاله در ضلع غربی خلیج شرقی ، به تی تی آنلاین اعلام کرد: “طبق اعلام دامپزشکی و با توجه به انقراض گونه ها نگران هستند که مانند سال گذشته خاموش شوند “بوتولیسم احتمالاً در این امر دخیل است.

انجام شده است ، مبادا ، دوباره ، xliv ، آنها باید شرح کارکنان در زمینه های مسدود شده ، تغییر آب ، تالاب غیر قانونی ، غیر مجاز و مخازن حفر شده در کشور از اندام فاضلاب به حالت تعلیق ، شیلات ، طبقه کارگر باید مهار شود.

اگر آنها خلیج سالها را حمل نکنند ، یک پرنده مرده تئاتری است

بهمن نقیبی – معاون وزیر بهداشت ، درمان و پیشگیری و دامپزشکی با اشاره به اینکه آمار تلفات در تالاب میانکاله در حال افزایش است ، در تی تی آنلاین یک باکتری به نام کلستریدیوم در مناطقی با اکسیژن کم رشد می کند و به گیاهان مناطق تالاب می رسد و گرما را تأمین می کند. برای این رشد باکتری ها.

وی با اشاره به اینکه این سم کشنده بوتولیسم است ، اظهار داشت: اگر تالاب میانکاله خلیج شرقی نباشد ، او دوباره زنده شد و امسال دوباره تکرار شد.

در زمستان ، یک فضای مهاجرپذیری ، تقریباً 43،000 نفر در خلیج شرقی تالاب میانکاله و گلستان مازندران در کنسولگری غار از بین رفتند. در سال جاری تاکنون گزارش شده است که بیش از 2000 پرنده مهاجر در تالاب میانکاله تلف شده اند.

زندگی ماهیگیران ، مرتبط با خلیج شرقی

در مصاحبه ای با تی تی آنلاین ، سید مصطفی عقیلی نژاد ، مدیر امور خلیج ماهیان خاویاری گلستان ، عامل بسیار مهمی در پرواربندی برخی از گونه های ماهی نشان داد. وی گفت: 32 گونه ماهی به طور مفصل در خلیج شرقی توضیح داده شده و خلیج برای ماهیگیری بسیار مهم است.

با اشاره به اینکه در این منطقه بهترین خاویار خاویار در جهان وجود دارد ، می گوید: “من نباید به عنوان نتیجه مسئله استان خلیج شرقی ، بلکه یک مسئله ملی و بین المللی شناخته شوم.”

مدیر امور ماهیان خاویاری گلستان ، اظهار داشت: سواحل دریای خزر که خراب شده است ، اما خودش رنج برده است ، پس از آن ، با آب ، با یک شیب ملایم و گلستان ، و بسیاری از پیشرفت یک روند. در 20 سال گذشته ، از دست دادن بیش از یک و نیم متر از سطح آب دریای خزر و باعث شده کانال های ارتباطی بین خلیج شرقی مسدود شده یا به حداقل عمق برسند.

عقیلی نژاد گفت: خلیج شرقی همیشه احتیاج به آب از دریای خزر دارد تا احیای روز ، با حدود 90 درصد از کانال های ارتباطی مسدود شده است ، تبادل آب کم و ویژگی های بیولوژیکی محل تغذیه ماهی در برابر یک انواع بینایی

وی گفت: ما می توانیم در این شرکت ماهیگیری به ماهیگیری برویم خلیج شرقی را انجام می دهیم اما استان خلیج پشتیبانی می کند ، حدود 30 شرکت صیادی در سواحل دریای خزر فعالیت می کنند.

عقیلی نژاد تأکید کرد: در راه حل کوتاه مدت برای کمک به احیای خلیج شرقی ، لایروبی کانال چپاغلی این است که امیدواریم در اسرع وقت نتیجه بگیریم.

خلیج شرقی گرد و غبار مرکز می شود

پروین غفاریان ، مدیر انستیتوی تحقیقات علوم جوی در انستیتوی ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی معتقد است که اگر سطح آب در دریای خزر آراکس پایین بیاید و پژمرده شود و پوشیده از چمن باشد می توان خلیج شرقی را منبع گرد و غبار دانست. .

در وبینار با موضوع روز ، بدون باران ، Dunn ‘s Oriental توسط باد خلیج خشک می شود Duis elit گفت که شن و ماسه زمین به خورشید ، با توجه به جهت سایر قسمت ها ، از حرفه یک تاج گل لور ، از شدت سرعت باد ، مقدار زیادی از پودرهای اوج آن در منطقه گرد و غبار خلیج گرگان است.

راه حل علمی ، اما خلیج شرقی

حمید علیزاده – معاون تحقیقات و فناوری م theسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی از طریق وبینار با موضوع استراتژی های پایداری خلیج شرقی ، با اشاره به اینکه اخیراً مطالعاتی را در مورد خلیج شرقی انجام داده است تا رئیس جمهور گلستان گفت روند غالب خلیج شرقی Dunn ، و دنیای پایین بسیار بالاتر از شوری جریان آب است ، آب های دریای خزر و در قسمت فوقانی جو به دلیل عادت نیمه همیشه آب است وارد شرق Dunn شود ، بگذارید زمین خشک و آب یک خلیج از دریای خزر دریغ نکند.

وی خاطرنشان کرد: با این شرایط ، نه تنها برای بهبود وضعیت این آب های خلیج. “حقابه برای پایداری اکولوژیکی در این حوضه بسیار موثر است ، اما آنها به تبادل آب بین خلیج فارس و دریای خزر کمک نمی کنند بنابراین ما باید وارد دریاچه لورن خزر ، از جمله چاپاگلی ، آشوراده خازینل شوید که آنها با مدفوع پر شده اند تا تخلیه شوند.

و معاون مدیر انستیتوی ملی علوم اقیانوس شناسی جو ، اگر کاملاً مسدود نشده باشد ، و تأیید کرد که او قبیله ای از بخشهای استثنائات دیگران را در دام گرد و غبار دارد ، تا ممکن است آنها بیایند بالا برای تسهیل تبادل آب بین خلیج و دریا و دریای خزر به طور عمده در آشوراده و شکسته و چپقلی ضروری است.

با توجه به خارج از تی تی آنلاین ، تا زمانی که احیای کانال های ارتباطی بین خلیج شرقی Dunn ، و لایروبی خلیج و دریا انجام شود ، انجام این کار ضروری نیست ، و مجوز به جهان کار در مراحل آن منتشر شد که در این راستا هرچه زودتر و قبل از اینکه ما ناراحتی داشته باشیم شیطانی بود.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا