استان ها

خبرنگاران استان قزوین سرانجام صاحب خانه آخرت شدند

به انتشار خبرنگار آنلاینو غیره. همزمان با روز خبرنگار., از فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران در ایران در فضایی صمیمی با شهردار قزوین دیدار و گفتگو بودند شام مهمان شهردار هستند.

در این نشست خبرنگاران ترین بخش صحبت های خود را در ارائه پیشنهاد برای تعامل بیشتر شهردار با رسانه ها اختصاص داده و خواستار استفاده از ظرفیت رسانه ای در آسیب شناسی و اجرای طرحهای شهری هستند.

محمد رضا جباری از آنلاین گفت: شعار آژانس خبری “با آنلاین به جهان ما نگاه” است که همان رویکرد اگر رسانه ها نگاه مهربان و مهربانی با یکدیگر به رقابت همراه با رفاقت محور لوله تولید کننده از مسئول انتقاد و مشکلات مطرح شده می توان به نتایج بهتری رسید و توسعه استان را شتاب بخشید.

استاد راهنما آنلاین استان قزوین بیان کرد: در کنار انجام کارهای زیربنایی آن بهتر است برای تامین مالی زیرساخت ها به ویژه در مناطق مرکزی شهر با توجه به سیمای شهر بهتر است و در منظر شهروندان و گردشگران این اثر زیبا می کند.

جباری گفت: از شهردار محترم درخواست ما مشکل مسکن خبرنگاران پس از یک دهه از حل و نگرانی برای فعالان رسانه ها عنوان شده است.


پیگیری پیش کسوت رسانه ها با توجه به نتیجه

فرض مرزی هفتگی حدیث ما گفت: نگه داشتن این جلسات تقویت صمیمیت بین رسانه ها و مدیران شهری می شود و این حرکت می تواند الگویی برای دیگر مدیران دستگاههای اجرایی به ویژه نهادهای فرهنگی است.

این پیش کسوت رسانه ها از سال های گذشته و در طول نصرتی شهردار سابق نیز کشیده شده است به تخصیص از محل در آرامستان به خبرنگاران بود این بار نیز درخواست خود را مطرح و شهردار قزوین خواست برای آخرین بار با درخواست خبرنگاران موافقت کرد, و یک قطعه از گودال برای فعالان رسانه ای اختصاص دهد.

او اظهار داشت: در این جهان که به کشور با مشکل مواجه شده است و ما به کمک کسی نیست حداقل برای آخرت ما بسیاری برای تعیین شهردار قزوین با خوش رویی با این شرط موافقت کرد و مقرر شد قطعه گودال به صورت رایگان به خبرنگاران در قطعه هنرمند هدیه بود.

مهری غیاثوند از Jam-e-Jam روزنامه گفت: شهردار انتظار می رود از ظرفیت رسانه ها برای مشورت در توسعه پایدار استفاده کنید چرا که بسیاری از مردم وجود دارد که می توانید بالا و می تواند به صورت رایگان به خدمت شهرداری نیاز دارد.

وی افزود: خبرنگاران شاید یک متخصص, درک, اما می تواند کمک موثر به شهرداری ارائه و در اجرای پروژه از تصمیمات اشتباه برای جلوگیری از آن بهتر است از خبرنگاران رسانه ها در امور اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گیرد.

محمد برزگر دیگر فعال رسانه ای افزود: هیچ منبع رسانه ای در مورد نقش مردم را راضی کند و این استان نیست و از خبرنگاران انتظار داریم کمی فعال تر آنها و در گزارش ها و اخبار مربوط به عمومی مطرح شده است.

امیر رضایی گفت: شهرداران گذشته به خوبی کار می کرد و در هر حال مشخصه که نصرتی در ساخت تقاطع غیر سطح و پل آقای کمالی در ایجاد زیرساخت های حسین جعفری توسعه شهری و چشم انداز اینده نگارانه به این خوبی را انجام دادند که توسط شهردار جدید نیز می تواند به عنوان یک نتیجه.

مریم کشاورز از رایحه آنلاین گفت: انتشارات همواره نگران آزادی خود هستند اما باید پرسید که چرا رسانه ها رکن اصلی در فرهنگ محسب می نیم می توانید از اعتبارات فرهنگ برخوردار شوند.

وی افزود: شهردار قزوین انتظار داریم برای حل مشکلات خبرنگاران فکر می کنم اساسی مقابله با بدون هیچ زحمتی کمتر قادر به ماموریت خود را بازی کنیم.

حسین زرآبادی فعال رسانه ای همچنین گفت: مشکلات امروز منجر شده بود به مقالات و نشریات یواشکی هم که از ترس بسته شدن برخی از بار منتشر می شوند که باید رویکرد این است تا از فعالان رسانه ای که به صورت مستمر در صحنه در حال حاضر پشتیبانی می کند.

منیژه هشدار هفتگی دریچه گفتگو گفت: خبرنگار از مشکلات عرصه پیام است که شهرداری می تواند با برگزاری دوره های آموزشی به ویژه در زمینه مدیریت شهری به تقویت مهارت های فنی آنها بازی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا