فرهنگ و هنر

خسارت ۳۲۰ میلیارد دلاری کرونا برای گردشگری جهانی

براساس آخرین گزارش سازمان جهانگردی جهان ، ترس از انقباض ویروس افتخار فقط در سال جاری میلادی به میلیاردها دلار به صنعت گردشگری خسارت وارد کرده است.

سازمان جهانی گردشگری (1992) اظهار داشت: تبعیض افتخار در این گزارش مبنی بر اینكه در 5 ماه اول سال 2020 تنها 320 میلیارد دلار گردشگری جهانی و تجارت در معرض هزاران انقراض قرار دارد.

طبق گفته های این سازمان ، میزان سود از دست رفته بین ژانویه و “ماه مه” در سال جاری “بیش از سه برابر خسارت ناشی از بحران اقتصادی جهانی در سال 2009 بود.”

تعداد سفرهای بین المللی توریستی نیز به دلیل قرنطینه در آغاز افتخار ، حدود 300 میلیون (56٪) کاهش یافته است.

دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی گفت: “این اطلاعات جدید نشان می دهد که در صورت ایمن بودن شرایط ، گردشگری مهم برای مبارزه با هرچه سریعتر افزایش یافته است.” “کاهش شدید گردشگری بین المللی باعث شده است که میلیون ها تصویر در معرض خطر انقراض نباشند.”

در سازمان جهانی گردشگری مه منتشر شده و سفرهای بین المللی تا 60 تا 80 درصد به سال 2020 براساس ارقام بدهی ، به طوری که اگر از ابتدای تاج گیر بیفتید.

تعداد سفرهای بین المللی در سال 2019 با 4٪ به 1.5 میلیارد افزایش یافته است. در همان سال ، فرانسه سفارش کشور بازدید شده در جهان بود.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا