اجتماع و خانواده

دانشجویان به عنوان دستیاران فناوری در شرکت های مستقر در پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کنند

دانش آموزان به عنوان دستیار فناوری در شرکت های واقع در پارک های علم و فناوری کار می کنند

افزایش ظرفیت دانشجویان، آموزش مهارت های مرتبط با کارآفرینی و تقویت همکاری ها، به گونه ای که دانشجویان به عنوان دستیار فناوری در شرکت های پارک های علم و فناوری جذب شوند.

شاهد تی تی آنلاین، خبرنگار خبرگزاری؛ هدفی که به عنوان حکم قانونی برای اجرای نهادهای ذیربط تعیین شده است و در سال اول اجرای آن حداقل نیم درصد دانش آموزان سراسر حریم توسط این طرح ترمیم می شوند. وظیفه؛ این رسالتی است که هیات وزیران در قالب آیین نامه اجرایی بنیاد تولید دانش به قانون جهش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشترک کرده است.

به موجب این قانون و آیین نامه آن مصوب شد. بسیاری از سازمان های دولتی ملزم به رفع موانع موجود بر سر راه توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری هستند. اجرای مفاد این قانون منوط به همکاری کلیه دستگاههای ذیربط می باشد. آیین نامه اجرایی این قانون با پیروی از دولت توسط همه نهادها مشخص می شود تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات و موانع جوامع دانش بنیان و خلاق و تسهیل فعالیت این مشاغل اقدام کنند. .

برای اجرای این قانون، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شادی، طرح همیاری فناوری را با هدف افزایش توانمندی های دانش آموزان اجرا کرده است. آموزش مهارت های مرتبط با کارآفرینی و تقویت کار، پیشگام در فناوری و نوآوری می تواند این امکان را فراهم کند و ارتباط تحصیلات دانشگاهی را با علم و فناوری پارک تقویت کند.

وزارت کشور ترتیبی می دهد که دانشجویان این موسسه به مدت 6 ماه در یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری قرار گرفته و در ازای آن از مزایایی برخوردار شوند. فناوری کمک کسب و کار زیر نظر دانشگاه ها، علم و فناوری و مراکز فناوری و رشد هر استان سازماندهی و اجرا می شود.

پایان پیام/

آیا این خبر مفید است؟

در نتیجه 0 حق رای به نفع و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا