علم و سلامت

دیگر نباید فرد فاقد بیمه در تهران داشته باشیم/بیمه‌نشده‌های احتمالی، مراجعه کنند

رئیس اداره کل بیمه استان تهران با اشاره به شناسایی 259 منطقه کوچکتر در شهر گفت: زمانی که طرح بیمه رایگان اقشار کم درآمد در این مناطق سقوط کرد، 176 هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و اکنون در آنجا حضور دارند. . در تهران کسی نیست که خودش نباشد. آنها ندارند

دکتر. علیرضا نمازی در گفت وگو با تی تی آنلاین. وی در خصوص اهمیت افزایش تعداد افراد سالم در مورد تعداد بیمه های سلامت تایید شده در استان تهران گفت: از اسفند سال گذشته تعداد افراد سالم ما دو برابر شده است. 80 درصد این افراد از سه عضو شورای پایین شرکت بودند. هم اکنون حدود 5 میلیون و 300 هزار نفر در استان تهران تحت پوشش داریم که این تعداد در اسفند سال گذشته حدود 2 میلیون و 900 هزار نفر بود. 4,100,000 مایل از 5,300,000 نفر سالم ما در پایتخت بیمه رایگان دارند.

وی افزود: افرادی که در مرحله ارزیابی قرار می گیرند می توانند تا زمان دریافت پاسخ ارزیابی به مدت سه ماه بیمه رایگان دریافت کنند. یکی از اقدامات سازمان بیمه سلامت اخذ اطلاعات 5.5 میلیون نفر در کشور از وزیر بهداشت بود که بدون مراجعه مردم به مراکز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و با پیامک به مردم اطلاع رسانی شد. . در این طرح سهم کلی اداره کل بیمه سلامت استان تهران بین هزار تا 600 هزار نفر بوده است.

بیمه رایگان ساکنان 199 منطقه کم برخوردار پایتخت

آغاز شد: در تهران 259 منطقه کم ارزش شناسایی و برای سه دهم مناطق کوچکتر در منطقه شوش و هرند طرح بیمه رایگان آغاز شد و 176 هزار نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. حالا هیچ شکلاتی در هیچ شکلاتی نیست که تحصیل نکرده باشد. آن در بخش بزرگی است طرح بیمه کلیه افرادی که بیمه رایگان دریافت کردند تا تیر 1402 به صورت خودکار تمدید شد. و اگر کسی زنده بماند، باید تحت یک آزمایش جامع قرار گیرد. از آنجایی که این فرآیند زمان بر است، پس از دریافت پاسخ ارزیابی، می توانند تا سه ماه بیمه رایگان داشته باشند. درآمد چهارم 10 درصد، درآمد پنجم و ششم 25 درصد درآمد، درآمد هفتم و هشتم 50 درصد درآمد و درآمد نهم و دهم باید سهم بیمه را پرداخت کنند.

نمازی در خصوص پرداخت نهایی مطالبات اداره کل بهداشت استان تهران به طرفین قرارداد اظهار داشت: مطالبات تمامی داروخانه ها و بخش خصوصی در مرداد ماه پرداخت شد. کت و شلوارهای ما تا خرداد بیمارستان خصوصی بود و بیمارستان های دولتی طبق اسنادی که تهیه کردند در اردیبهشت و خرداد پرداخت می شد. در واقع هر بار که مرکز سندی را در اختیار ما قرار می دهد، بلافاصله پرداخت ها انجام می شود.

پیام پایانی

دکمه بازگشت به بالا