عمومی

رشیدالدین فضل الله همدانی: نگاه به یونان بس است، به چین هم بنگرید

رشیدالدین می گوید که این امر خارج از مقدار معمول ، چارچوب های سنتی و نظریه ساختارشکنانه فرهنگ ، فلسفه و الهیات است. او معتقد است که وی در یک کتاب خوب برای یک قرآن مسلمان و نامه های قرآنی وظایف آنها نگهداری شده است ، یک نظر سنجی جدید است. همان زمان که او معتقد است که دو نفر دیگر از طرز تفکر او ، با اولی مقید نیستند: اما به دلیل تازگی بنگاه ها ، مردان ممکن است پیشرفت خوبی داشته باشند. که این وسیله ای است که توسط آن ، و با تجزیه و تحلیل ، در چارچوب سنتی جهان باقی نمی ماند. به نظر می رسید این مسئله در گسترش زمینه تفکر و ضرورت فوری ما کلیدی باشد ، چیزی که همیشه بوده ایم و هنوز هم فقیر هستیم.
با توجه به اینکه از نظر نوآوری های فکری الدین الرشید است و با تمام کارهای علمی خود و انتشار آثار ادبی در مجموعه ای از مجموعه های موجود ، این روشن در حالی که کار انجام شده و راجب زاده است و از آنها برای تصحیح در این زمینه تشکر می کند.
با این حال ، راشد الدین ، ​​مقدمه ای بسیار ارزشمند به نامه Tangsuk [کتابی در طب چینی که ارتباطی با تنسوخ نامه ایلخانی به قلم خواجه نصیر و در حوزه جواهر شناسی ندارد] از این نظر ، از نظر اصطلاحات تمدنی و فرهنگی جهان و به ویژه برای احیای تمدن اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این مقدمه ، وی ابتدا از اهمیت دوره هارون الرشید و اقدامات میراث یونانی به عربی برای تقویت بنیه علمی این تمدن نام برد و زمانی را توصیف كرد كه این سیاست “یونانیان را گرامی و كامل می كند. سرزمین مردم از شرایط و بازگشت پاداش آنها ، با خلیفه مردم در یونان است. رشیدالدین جنبش علمی معروف به “سود دانش” را می داند ، که همراه با عشق فعلی ، پسر صالح در حدیث پیامبر اکرم (ص) وقتی “ستوان دائمی او” ، تعبیر “ابن” اگر آدم بمیرد ، عمل نمی کند مگر به سه دلیل. “این آموخته است.

راشد الدین این سال است: چه حرکت جدیدی بعد از دوران هارون اتفاق افتاد؟
کسی که از تولد علم و هنر به وسیله جهان اسلام صحبت می کند و تلاش های پادشاهان مورد علاقه خود و پادشاه غازان همیشه در گسترش انواع دانش در جهان زندگی نمی کند ، و آوردن آنها به مزایای زمینه کشف جدید ، و به آنها داده می شود ، صنایعی که مختص استانهای دیگر است و برای افشای کتاب و کار آنها در مناطق زمین و همه کشورها وجود دارد. آنها ، این همیشه به انقضای آن زمان ، جهان ، و بهره مندی از خیر و مردم عادی و پاداش روح مقدسین ، نام آن انسان مبارک بستگی ندارد. هنگامی که تولد داخلی تمدن اسلامی ، که سعی در نوآوری ، که ، همانطور که در بالا بحث شد ، از نظر “مزایای مخترع جدید”.
با این حال ، نظر رشیدالدین ، ​​این یک مشکل است! این تمدنی است که اسلامی ارائه شده است ، البته عناصر “کتابهای مغرب و کشورها در کتابهای فرانسه و روم ، موضوع در کتابهای یونان است ، و کتابهای پادشاهان قبلی کشورهای هند به انواع مختلف دانش “در زمانهای مختلف و در جامعه تفسیر می شود.” و بخش دیگری از مشاهدات انسانی. بخش کجاست؟
این شرق جغرافیایی است که به نام “چین” تبلور یافته است.
راشد الدین همین عبارت را ادامه می دهد: “با این حال ، در بحث در مورد کشور و کشورهایی که به چین و خطای ماشین پیوستند و این موارد به دست نیامد ، و اگر نادر باشد ، تفسیر نمی شود.”
اما این مشکل بزرگ پنهان است راشد الدین شرق چه فایده ای دارد؟

‘کل زمین؛ با توجه به خلق و خوی او و کسانی که محصولات آموزشی و فنی خود را دارند و شرق با مناطقی که باید در آنها دستاوردهای علمی داشته باشیم: و صورتجلسه مفهوم چیزی که با توجه به نسبت هر یک از تجربیات شما با برخی از س questionsالات ، و ضرورت و دشواری های نظر مطابقت با طبیعت ، که در قدرت است ، تصور شده است. از تعادل کامل خود را در کل ، و به وظیفه دیگری برای رسیدن به. که ویژگی وجود مطلق انسان برای در بردن آنها کافی نیست ، بلکه به دلیل ضرورت و ماهیت آن ، و به قول کتاب مقدس ، و به دلیل ماهیت هر گروه قومی متفاوت است ، گفتن کلمات کتاب مقدس ، و این تفاوت در دلالت صحیح آن است. تفاوت بین یک راه سالم برای لذت بردن از همان حس در یک طرح یک شوخی است ، و اگرچه در فرد نیز وجود دارد. به قضاوت احساسات استان خود را در مورد تمسخر خفیف ، و قادر به ارائه یک دلیل از طبیعت سایت وجود دارد تفاوت. “همچنین ، در همه علوم و صنایع ، یعنی بتوانید اهمیت واقعی را درک کنید”.
تا کسی نگوید رشیدالدین ، ​​علم هر کجا که باشد علمی است. این هنر شرق و غرب است.

رشیدالدین این ، حتی اگر او نام خود را در بالا به یک نکته دیگر منعکس کند ، و این علم خوب است ، اما تفاوت جدی بین صنعت و فناوری وجود ندارد ، این سه صنعت نیز صنعت جویدن فن هستند ؛ با توجه به موارد بالا ، و در همه طرفها برای جستجوی شما از آنها استفاده می کنید:

این بحث همچنین نشان دهنده ارزش علم و هنر دوم است که مبتنی بر آموزش سنتی است و برای پیشرفت علم و دانش در هر کشور تابعی از هوا و جغرافیای آن منطقه و مزاج است. به گفته استفان ، سازش: اگر شرق بداند ، “و از آنجا كه هر دو اغلب از خوش تیپی و خلق و خوی استدلال می كنند ، ملات فرم خوبی است و همچنین اثبات اتكای نبوغ زرنگ و كمال مهارت شخصیت ، استدلال می شود در مقایسه با اعتدال ، و افراد خطاکار ، به ویژه مردم چین در استان که به مناطق اول و دوم یا نزدیک استوا ، به ویژه مذهب و فرزندان موتورهای جنگی و ختای و از مغرب و آفرانج به اوج خود رسید و در اوج آب و هوای اول و دوم قرار گرفت و به اواسط اول و سپس وسعت منطقه سقوط کرد: و توصیه های فصل در فرهنگ مناسب مردم و تعدد موجودات و عشق به زمین و ماشین آلات ، این نسل از نسل زندگی است و همچنین ویژگی سفرهای عکاسی است و آنها تاکنون نسبت به تعدیل ارزش فصل بسیار شجاع تر بودند به عزت و شرف شخص باشد. مجاز به ارائه سرخپوستان هند ، استانها و شهرستانها است ، در هر دو سیاه و سفید و سیاه وجود دارد ، اگر چه نزدیک بود ، که خوب بود ، حریص نبودن از اعضای صفات چیزهای خوب روش مناسب است ، با این حال ، این یک مشکل است. “زندگی کنترل دقیق تر و متناسب با خوبی رقابت قوی خواهد بود. این مکان می تواند عاقلانه تر باشد.”

در این ویژه نامه از داروی چینی برای عملکرد و بازیگر علم زندگی و مساحت جمعیت استفاده شده است. در این رابطه ، او گفت ، پس از اینکه ما مردمان حقوق بشر ، بزرگ ، خیر و صلاح مردم خود را پیدا کردیم ، که ما آن را در گلدان علم پزشکی یافتیم ، و این نیست که ما باید از آنها یاد بگیریم .
از این طریق درک بهتری از دیدگاه انسان در مورد خواجه رشیدالدین پیدا می کنیم. تمام فرهنگ های تمدن و استفاده از محصولات محصولات فکری است. فرهنگ ها و تمدن ها را جهان و تحت فرهنگ ها می نامند. شخص دیگری وجود دارد ، مانند رباخواری سطح تمدن یونان روم ، غرب ، هند و قانون مدنی رومیان را افزایش داده است ، اما به دلیل اینکه نباید به سمت شرق نگاه کرد ؛ و آنها یک خاص نقطه ای بر این اساس ، راشد الدین نامه را به تانکسوخ سفارش داد که در اصطلاح خلیج فارس داروی چینی است.

این بند به شکلی منتقل شد که مقاله در این گردهمایی ، که پس از بیست و ششمین جایزه ادبی و تاریخی در بنیاد موقوفات محمود افشار برگزار شد ، همان است که خداوند رگ کی را صدا می کند ، بنابراین در مورد کلمه صحبت می کنم ، اما من می دانم که در ده سالها من دوستم موتلی کاشان را داشتم. طی سالهایی که من در کتابخانه در مجلس بودم (91-87) ، او هر ساله برای مطالعه مارقوس کتابخانه ملی مجلس دعوت می شود و هر بار که برای دو یا چند تحقیق در آنجا می ماند. سال گذشته و تاکنون ، همانطور که توانایی آنها در ایستادگی در برابر کتابخانه را داشت ، ما بوده ایم. D. SEHKS یک فرد ساده ، آرام و سخت کوش وجود دارد ، کسی عاشق کار خود است ، دقیقاً به همین ترتیب و انجام آن دشوار است ، و این رمز پیروزی کسانی است که علاقه مند به از همه آنها کار کنید مجموعه ای از جلال جلال او ، زیرا این دانشگاه ها در تهران ، ایران هستند ، جایی که نباید برای ارتقا of علم و فرهنگ تلاش کند. مهمترین یکی از بهترین روشهای دانشمندان برای انجام کارهایشان بدون لبه ها و نظم کامل علمی را ندارد. آثاری که سرانجام پایانی برای ایران و دیگری علم و هنر جهانی دارند و ما را به دنیا متصل می کنند. SEHKS از افرادی که این هنر را در زمینه ایران می دانند ، گزارش کپی برداری و نوشتن ، ژاپنی و فراتر از آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا