عمومی

روایت صریح خانم «ح» از اعتیادش

18 سال و 35 سال تا آغاز تریاک سیاه؛ هروئین ، ترک ، ماری جوانا ، الکل و لیوان. ..

به گزارش تی تی آنلاین در روزنامه خراسان وی نوشت: “من بیش از 18 سال است که پدر و مادرم ، برادر و یک معتاد الکلی به آنها معتاد هستم.” او همسر اول یک معتاد به الکل شد. من به اندازه معتاد بودن به اعتیاد تبدیل شدم. با دارویی شروع شد …

MS 100 از موادی که استفاده نمی شود ، می پرسند. و وقتی که او به خود وابسته بود ، لیست مصرفی را برای مدتی لیست می کند ، من خواهم بود. هنوز مشخص است که آیا ماجرای خود این فروشندگان داستان غم انگیز دیگری است. وی این دارو را در سن 18 تا 35 سالگی شروع کرد و به اندازه کافی خوش شانس بود. هروئین ، ترک ، ماری جوانا؛ آینه … با الکل ، گفت: “من با پای خود کار کردم تا زمانی که هیچ کس دراز نمی کشد ، جواب می دهد ، زیرا ، باید استراحت کند ، و در همان لحظه ، مانند صدای مخلوط ، هروئین ، و می خورد ، و در همان زمان و یک آینه.” حتی بدون تزریق من از هر نظر کلمه بدبخت بودم و خانواده ام که باعث شده فایده ای نداشته باشم. معالجه روانپزشکی مرکز اعتیاد ، در گرفتن اردوها است و من با سرعت زیادی در بیمارستان هستم ، اما مشاهده آن قادر نیست. هزینه تهیه تهویه هوا با آن بیگانه نیست که به من داده شد ، زمین او را بگیرم و شبکه ها را بفروشم ، و قرار است دقیقاً بروم که وی بارها دستگیر شد. “از آنجا که معتاد بدی بود ، می دانستم که اعتیاد مرا به این ضرر سوق داده است ، با این حال با تعهد آزاد نمی شود … سالی تاریک برای فرزندانم و بهزیستی بود و در گوشه ای از خرابه ها زندگی می کردم.”

خانم ب ، در حال حاضر اعتیاد 42 ساله است و می تواند ترک کند ، و اکنون هفت سال است. او که دارای پنج فرزند پسر است ، که از این میان همه چیز اعتیاد دارند ، به طوری که توانست همه آنها را ترک کند.

وی گفت: “دو سال است که بچه ها و شخص دیگر قبل از آن تمیز نبود.” در این مدت او می توانست از آنجا دور شود. در تمام این دوران تاریک زندگی من ، آن سال سودآور بود ، سخنرانی او با شرارت های زندگی روبرو خواهد شد ، اما آرزوی من نیست که در وسط اعتیاد به دیگران باشم.

در پشت شما؟

طبق گفتگوی من با زنی که اکنون در غذاهای کودکان غوطه ور است. اگر ثابت است ، و سپاسگزارتر از قهرمان برای خوردن و هر چیز دیگری که به بن بست برسد. می پرسم ، شما قصد دارید به موقعیتی که از شما می خواهد بستگی داشته باشد؟

(و مطمئناً برگها آزاد شدند ، در حالی که دیگری این سؤال را از من می پرسد: من نمی توانم به عقب برگردم شما فکر می کنید؟!) او کسی است که واقعاً می تواند به زندگی برگردد ؟! من نمی دانم ، اما ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد ، آنها به معتادان زندگی می آیند. به عنوان مثال خانم B که معتاد است و فقط به اعتیاد وابسته است. وی گفت: “ما با هزینه هزینه بازیافت دوستانم یک جفت ماده جمع می کنیم.” (و آنها دیگر دوستان خود را نخواهند داشت …؟ من نمی دانم ، خدا می داند که این مصیبت های خانه سوخته هیچ درد و رنجی برای مردم سر ندارد …)

این داستانی است در مورد زنان در چنگال اعتیاد ، اما اعضای تمایل روزافزون زنان به “اعتیاد”.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا