عمومی

روزگار کرونایی و روز جهانی حقوق بشر

این در تقویم هماهنگ با سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده است و مشارکت ممکن است در مورد حقوق و وظایف آنها تجدید نظر کند در این تور وضعیت سیل رخ داده در سال گذشته را بررسی می کند.

چندین شرکت دارای وظایف حقوق بشر هستند ، نباید به دلیل فرهنگ یا تعریفی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و افزودن خوب به نظرات مختلف حقوق مختلف در اینجا حضور داشته باشند. باید بگویم که یکی از آنها مربوط به هر دو هدف است.

امسال ، با فروپاشی بحران شکوه در جهان ، سازمان ملل متحد خواستار “بهبود روند بهبود در دوره پس از بحران و پس از بحران ، با تمرکز بر ایستادن حقوق بشر” شده است. سازمان ملل متحد خاطراتی از همه کشورها در راه پیروزی در این اثر به یاد آورد که این اقدامات کوچک است ، اما “همه یک باره” ما باید راه دفاع از حقوق بشر را در پیش بگیریم.

منتشر شده در کانال تلگراف نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا