عمومی

زنان محترم! لطفا ۱۳۶ سال صبر کنید

به گفته تی تی آنلاین ، از سال 2020 ، تاج بیش از 3.7 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل تشدید برابری جنسیتی ، هرگز هزینه های جدی انسانی ، سیاسی و اقتصادی را در جهان انجام نمی دهند. حتی قبل از کرونا ، تقریباً از هر سه زن در جهان یکی از آن استفاده می کند و نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده است. در طول کوید ناشی از اپیدمی ، خطوط تماس برای پنج کشور 5 برابر افزایش یافته است ، این نشان می دهد که تاج تاثیر فاجعه باری بر سلامت زنان ، حتی در کشورهای ثروتمند دارد. آنها به دلیل تأثیر اقتصادی این اپیدمی در ایالات متحده ایستاده اند. در مجمع جهانی اقتصاد اخیراً گفته شده که سرعت فعلی پیشرفت در جنبش های سهام عدالت ، حقوق برابر برای زنان یا راهنمای یک جفت راهنما برای حداقل 136 سال دیگر!

بعد از 136 سال ، برای رسیدن به اندازه یکنواخت باید کارهای زیادی انجام شود. در اینجا لیستی از جهان برای تغییر هفت مهم برای شروع فعالیت های برنامه ریزی وجود دارد.

من به خشونت مبتنی بر جنسیت پایان می دهم

پایان دادن به خشونت جنسیتی برای دستیابی به برابری جنسیتی ضروری است. تخمین زده می شود که 736 میلیون زن – یکی از هر سه نفر – شوهر یا دارای مرد و حداقل یک بار در طول زندگی هستند. آنچه لازم است تغییر است؟ هرچه بیشتر تصویب بین المللی و منطقه ای که مراتع آبیاری شهرها را به وجود آورده اند ضروری باشد ، و این اشکال عادی خشونت مبتنی بر جنسیت و ایجاد یک قانون اساسی است ، و قوانین آن صندوق بر اساس صنعت همه کشورها ، و اهداف عمل.

پرکینز بونیر ، مدیر اجرایی بنیاد کرینگ و عضو ائتلاف علیه جنسیت گفت: “به خوبی شناخته شده است که سازمان های حقوق زن باید بودجه بیشتری دریافت کنند ، اما واقعیت این است که زنان و سازمان های زنان تنها 7٪ از بودجه خیریه جهانی را دریافت می کنند.” خشونت مبتنی بر »

پایان دادن به خشونت جنسیتی مسئولیت همه است و تلاش برای دستیابی به این هدف تا پایان قربانی شدن خشونت جنسیتی ادامه دارد.

2 تضمین عدالت و حقوق اقتصادی

زنان و دختران به ویژه در سیستم های حمایت اجتماعی آسیب پذیر هستند. مربوط به جنس ادای احترام 30 سال ، این اختلاف از طریق مشارکت نیست. در سراسر جهان ، 29 زن جوان در سنین 15 تا سه برابر بیشتر از جوانان به آموزش و بازار کار دسترسی دارند.

3 از بدن حق لذت ،

در سراسر جهان ، 15 * تا 45٪ زنان و دختران ، 49 ساله ، برای قاضی ارگانهای رابطه زناشویی نمی توانند ، او به منطقه امکانات جنسی و بهداشتی دسترسی نخواهد داشت و از دسترسی ممانعت می شود به امکانات و ایمنی یکی از اعضای خانواده ، و همچنین امکانات و ایمنی یکی از اعضای خانواده.

و زنان ، مردان ، تسلیم درگیری آسان تر است در زمان جنگ ممکن است وارد شود. مرگ بیماری های سنگین: شصت درصد یا مادری در بارداری ، زایمان و لحظه حساس پس از آن احساسات انسان تا سه ماه اول یا در زمین ، که در آن چیزی نادیده گرفته شده است.

4 حقوق و فعالیت های زنان بر نقش عدالت هوا متمرکز بود

این تغییر بر همه افراد موجود در هوا تأثیر می گذارد. در موارد فوق نسبت به کشورهای فقیر در زمینه تغییر آب و هوا ، به ویژه برای زنان و دختران ، برتر است. شوک های زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی که بیشتر تحت تأثیر استرس محیطی قرار دارند. تنش ها ممکن است بوجود آیند ، و در بعضی از آنها استنباط شود ، اول از همه زنانی که این جنگ را داشتند.

با این حال ، زنان و دختران ما را به این فکر انداختند که آسمانها آثار عدالت در تمام سطوح و کمتر در جهت ارتقا of عوام است ، و حرکت آسمانها نمی تواند به طور دقیق تأثیر بخشها را به زندگی زنان و دختران برای همه این دعواها. ورود هوا به بحران های خشونت ، الزامات ایمنی و سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی مورد توجه کم و بیش انتقادی قرار گرفته است. زنان و کودکان بیشترین آسیب را از هوای آسمانی می بینند ؛ و فعالان حقوق زن باید بیشتر روی تغییر اقلیم و مدیریت آن تمرکز کنند.

تلاش برای توسعه پایدار مصرف توسط مدیریت ، تولید ، کاهش ضایعات ، کاهش مصرف انرژی و راهی که می تواند به تغییر جهان کمک کند.

5 پرورش فناوری و نوآوری مانند برابری جنسیتی

دنیا چگونه است که زنان از فرصت های دسترسی برابر دختران برای هدایت آنها از طرح جدیدی استفاده می کنند؟ اگر پل روی راین ، و انواع شکاف دیجیتالی وجود داشته باشد ، نه آنچه بیشتر از او شده است. نه تنها نژاد فناوری بازار کار است ، بلکه فناوری آنلاین خشونت باعث می شود که ثبات ناپایدار زنان بیش از مردان باشد.

افزایش تحصیلات زنان در مرکز فناوری نیروها نادرست است ، همانطور که زنان به هیچ وجه بی فایده بودند و کدگذاری جنسیت مردان نیز ممکن است در درجه های بهتری قرار داشته باشد. همچنین ، زیرا مسئله خشونت آنلاین وجود دارد نادیده گرفته شده است. علاوه بر تحریم علیه کسانی که فقط خشونت جنسیتی داشته اند ، مراقبت آنلاین برای زنان نیست بلکه برای همه است. همچنین لازم است نشان داده شود که باید از آموزش و آزار و اذیت سایبری در اینترنت جلوگیری شود.

6 شورای جنبش برابری زنان

بعلاوه ، زندگی سیاسی بدون دستیابی به برابری جنسیتی پیش از جنبش حقوق زنان بوده است. میزان پیشرفت کنونی ، نمایندگی برابر زنان در مجالس قانونگذاری در سراسر جهان تا سال 2036 منجر به موفقیت نخواهد شد. در عین حال ، تحمیل هزینه های سفر زنان منجر به مشارکت بیشتر و فعال تر برابری اجتماعی قبل از استحکامات می شود ، این شکاف به ضرر شرکت است. ابزارهای اجتماعی و متزلزل و بدون حضور زنان با قوانین عادلانه ، بدون هدایت قوانین جامعه در مورد حقوق زنان دشوارتر ادامه خواهد یافت. سپس استفاده از زنان ضروری تلقی می شود و قوانینی که به موجب جهان همانطور که قبلاً نشان داده ایم را نمی توان فقط به یک نوع رها کرد و بنابراین می تواند مشارکت سیاسی زنان را در همه زمینه ها افزایش دهد. ، به ویژه در مواردی که وجود داشته باشد ، باید در زمینه برنامه ریزی وارد شود و مشاوره های اجتماعی فقط به یکی کمک می کنند. fe

7 و در صلح ، امنیت و اقدامات بشردوستانه به پیشتازان زنان توجه کنید

دو دهه پس از شورای امنیت فوق العاده 1325 ، که بر اهمیت نقش صلح در سلامت زنان تأکید کرد. پیشگیری از بلایا و واکنش عادلانه به بحران ها شرایط صلح ، ایمنی ، امنیت ، توسعه انسانی و پایداری است.

حدود دو میلیارد نفر در کشورهای تحت تأثیر درگیری و مبارزه زندگی می کنند. یک میلیارد نفر دیگر در معرض هزار بحران طولانی مدت هستند و بسیاری از آنها با تهدید فزاینده تغییر هوا روبرو هستند. تاج در بحران نیازی به متوقف کردن نیست ، و Endeavors قبل از رفتن به عذابهای اسلحه ، در صلح یا جنگ. به خوبی شناخته شده است که اغلب یا منابع و یا توانایی مالی.

بحران های امنیتی روی زمین است ، 18 درصد گروه کوچکتر از کشورهای ضد شکوه و صلح دوست هستند. و این به توافق صلح رسیده است ، این به ما پیشنهاد می کند که این چیزها به احتمال زیاد دوام دارند ، و هنگامی که می خواهند صلح کنند یا برای یک جوان 15 ساله ، جنسیت مرد هنوز به طور کامل بسیاری از شرایط انجام نشده است با استفاده از ترکیب صلح آنها نیستند.

به طور متوسط ​​، آنها فقط 13 درصد از زنان یک فرستنده ، شش درصد مشترکین در شش درصد از سال 1992 سال 2019 و فشرده او به عنوان واسطه و صلح بودند. این ممکن است عملکرد را تغییر دهد و تجربه نشان داده است که تغییر در امر صلح و امنیت است. زیرا این موجودی نیست که بخاطر حضور تجاری سفرا ، محکم در بدن زنان موجود در آن کاشته شده باشد. زنان نیز در برخی از بحث ها نقش مهمی در شکوفایی و مشکلات دارند ، باید شرایطی فراهم شود که زنان در این فضا نسبت به گذشته شامل شوند.

برابری جنسیتی یک درخواست عاطفی از جامعه بدون درد نیست ، دردی که راه حل آن یک جامعه مردسالار نیست که به طور سنتی ترکیبی از مواد مخدر مطلوب برای دهه ها باشد. اگر می خواهید گامی برای تغییر جهان بردارید ، با یک تغییر خانه کوچک شروع کنید.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا