استان ها

سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی منصوب شدند

به گفته تیم دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر محمدمهدی طهرانچی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، قطعنامه های فردی را صادر کرده است محسن مرادی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد خراسان رضوی و مشهد و دکتر غلامرضا کاظمی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ، خراسان و بجنورد را به اتحاد شمال منصوب کرده است.

متن احکام تهرانچی اظهار می دارد که

برادر عزیز محسن مرادی. دکتر

با سلام و احترام

با توجه به سطح بالای تعهد و سابقه ارزشمند جنابعالی ، بر اساس این حکم ، “سرپرست دانشگاه اسلامی استان خراسان رضوی آزاد و واحد مشهد” منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود که از تمام توانمندی های معنوی و مادی انسانی دانشگاه به ویژه در جهت تقویت نقش مدیران دانشگاه در تحقق دیدگاه های مقام معظم رهبری ، حفظ دانشگاه ، گسترش فضای توسعه علمی جدید و ترویج اسلام استفاده کند. واحدهای دانشگاهی محورها را دنبال می کنند.

1- ایجاد مبانی دینی و فرهنگی و تضمین آموزش همراه با آموزش و پرورش به عنوان یکی از اجزای اساسی سیاست های فرهنگ دانشگاه.

2- آموزش کیفی را با توجه به نیازهای جامعه در طرح آمایش سرزمین بهبود می بخشد

3 – میزان تحقیقات کاربردی و پیشرفته و استفاده بهینه از تحقیقات فارغ التحصیل در حل مشکلات دولت در زمینه نظارت بر سیاست های رایگان.

4. ترویج هنجارهای فرهنگی و سیستم اداری چابک که فرهنگ احیای و حفظ کرامت انسانی یک خانواده بزرگ دانشگاه و شرکت های آن را اجرا می کند.

5. با افزایش بهره وری همه محصولات ، بر احترام به ماموریت دانشگاه ، قوانین و مقررات ، سرمایه گذاری در پروژه های اجرایی ، طراحی به عنوان پایه و اساس نوآوری تکنولوژیکی و کار سخت اعضای موسس تأکید می کند. یک دانشگاه بزرگ خانواده

6. حفاظت از دارایی ها و سرمایه شرکت با حفظ نظم اقتصادی و اداری و کاهش هزینه های غیر ضروری در استفاده از دارایی های ایران برای حمایت و تداوم امور داخلی.

7. اداره و سازماندهی ادغام بین واحدهای فرعی استان در چارچوب ماموریت ها ، اهداف و مأموریت های شرکت در سطح ملی و استانی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها در این واحدها.

8. تعامل م andثر و الهام بخش با هیئت امنا و مقامات استانی و منابع برای درک تحولات منطقه ای در استان بر اساس طراحی دانشگاه.

امیدواریم با تکیه بر دروازه وحدت مقدس ، در خدمت به اسلام و مسلمانان و اهداف مقدس جمهوری اسلامی موفق باشیم.

شایان ذکر است مرادی دارای مدرک دکتری منابع انسانی و از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام رضا (ع) است که پیش از این رئیس دانشگاه اسلامی استان آزاد و عضو واحد خراسان و بجنورد بود. دکتر. مرادی یکی دیگر از معاونان توسعه و پشتیبانی دانشگاه امام رضا (ع) و معاون مدیریت و امور مالی دانشگاه علوم اسلامی رضوی است.

در نامه ای جداگانه حتی دکتر تهرانچی مسعود از زحمات طاهری لاری رئیس سابق خراسان رضوی و واحد دانشگاه اسلامی مشهد تشکر کرد.

سازمان رئیس دانشگاههای اسلامی استان آزاد خراسان شمالی و واحد بجنورد

برادر عزیز غلامرضا کاظمی. دکتر

با سلام و احترام

بر اساس این حکم ، به دلیل تعهد برجسته و سوابق برجسته وی ، “رئیس دانشگاه اسلامی استان آزاد ، خراسان شمالی و واحد بجنورد” نام گرفتید.

از جنابعالی در کلیه دانشکده های معنوی ، مادی و انسانی دانشگاه انتظار می رود ، به ویژه به منظور تقویت نقش مدیران دانشگاه در تحقق نظر مقام معظم رهبری ، حفظ دانشگاه ، گسترش فضای نوآوری و ترویج تحقیقات علمی به اسلام ارتقاء واحدهای دانشگاه را تضمین می کند.

1- ایجاد مبانی دینی و فرهنگی و تضمین آموزش همراه با آموزش و پرورش به عنوان یکی از اجزای اساسی سیاست های فرهنگ دانشگاه.

2- آموزش کیفی را با توجه به نیازهای جامعه در طرح آمایش سرزمین بهبود می بخشد

3. ارتقاء سطح برنامه ها و پیشرفتها و بهترین شیوه های تحقیقات تحصیلات تکمیلی در حل مشکلات دولت در چارچوب برنامه نظارت ایثارگرانه.

4. ترویج هنجارهای فرهنگی و سیستم اداری چابک که فرهنگ احیای و حفظ کرامت انسانی یک خانواده بزرگ دانشگاه و شرکت های آن را اجرا می کند.

5. با افزایش بهره وری همه محصولات ، بر احترام به ماموریت دانشگاه ، قوانین و مقررات ، سرمایه گذاری در پروژه های اجرایی ، طراحی به عنوان پایه و اساس نوآوری تکنولوژیکی و کار سخت اعضای موسس تأکید می کند. یک دانشگاه بزرگ خانواده

6. حفاظت از دارایی ها و سرمایه شرکت با حفظ نظم اقتصادی و اداری و کاهش هزینه های غیر ضروری در استفاده از دارایی های ایران برای حمایت و تداوم امور داخلی.

7. هدایت و هماهنگی ادغام بین واحدهای فرعی استان در چارچوب ماموریت ها ، اهداف و مأموریت های دانشگاه در سطح ملی و استانی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها در این واحدها.

8. تعامل م andثر و الهام بخش با هیئت امنا و مقامات استانی و منابع برای درک تحولات منطقه ای در استان بر اساس طراحی دانشگاه.

امیدواریم با تکیه بر دروازه وحدت مقدس ، در خدمت به اسلام و مسلمانان و اهداف مقدس جمهوری اسلامی موفق باشیم.

کاظمی دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان است.

در نامه ای جداگانه تهرانچی از مساعدت و موفقیت محسن مرادی رئیس سابق واحد دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی و بجنورد تشکر کرد.

محدودیت گزارش شده / 4040 /

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا