استان ها

شستشو و تعویض مقره های آلوده خط ۶۳ میامی-بیارجمند در شرکت برق منطقه ای سمنان

به گزارش خبرگزاری تی تی آنلاین استان سمنان ، یک فرمانده مسعودرضا ، مدیر عامل افزایش انتقال برق منطقه ای سمنان اضافه شد: “با توجه به عبور از خطوط توزیع تحویل از دیگر شرایط آب و هوایی ، عایق های خط و از گرد و غبار آلودگی برای ته نشینی رنج می برند که مورد جایگزینی عایق های شستشو یا آلوده به طور مداوم و مداوم نیست ، با این تفاوت که خاموشی جریان های ناخواسته ، باعث افزایش شبکه تلفات خواهیم شد.
د. رضا وی افزود: “کل سال ، ممکن است در توزیع و قرارگیری قابلیت اطمینان شبکه افزایش یابد و انتقال شاخص خط را بهبود بخشد ، زیرا او نیازی به خاموش کردن ندارد آنها را شسته یا جایگزین می کند تا از کاهش عایق ها مانند این همان شبکه آماده شود و لیست این نوع عملیات (شستشو) را در اولویت قرار دهد. ” و سپس عایق) در همان برنامه و خدمات همان سال انجام می شود.
مدیر شركت شرق و یك سری برق امور منطقه ای سمنان كه در شستشو و تعویض عایق های آلوده 63 بیارجمند توسط 162 باند عایق خط میامی نوشته شده و جایگزین شده است.

48

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا