استان ها

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خراسان شمالی، نیازمند حمایت مسئولان استانی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به کمک وزرای استانها احتیاج دارد

تی تی آنلاین / خراسان شمالی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: اگر هر یک از زمین های اختصاص یافته به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در یک ماه آینده قابل واگذاری نباشد ، شورای هماهنگی نمی تواند از استان خارج شود.

حجت الاسلام امپراطور محمد علی سالاری ، در مصاحبه با تی تی آنلاین ، با اشاره به اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این نهاد ، و آنها از انقلاب اسلامی بیرون آمدند ، گفت: منابع انسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای کل کشور برای نزدیک به 300 نفر افرادی داشته باشید که در منطقه ای کار می کنند
با تأکید بر اینکه اکنون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زمین یا خراسان شمالی ندارد ، گفت: طبق اعلام صریح معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، در صورت عدم وجود زمین ، هیچ مکانی به شورای هماهنگی استان اختصاص داده نمی شود. ظرف مدت یک ماه یا نهادی برای اداره استانهای سمنان جنوبی از گلستان و استانهای خراسان به عنوان هماهنگ کننده ابتکارات شورا منتقل می شود.
وی می گوید که نه تنها خلاف بسیاری از مشکلات در این کشور منابع و زمین است ، حقوق اعلام می شود و به وزیر توسعه دستور می دهد ، راه های شهری راه های مدیرکل شهرسازی و تخصیص زمین است ، اما این نه همکاری
رئیس هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی 2 تأکید کرد ، در سال 1987 ، یک قطعه زمین در موقعیت اداری بجنورد به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اختصاص یافت و مراقبت های آنها به هیچ چیز منتقل نشده بود.
وی اظهار داشت که ما کار ملی یا ساختمانی انجام می شود ، ایمان داشته باشید که خرید یک میدان در استان بیان می شود ، “با این شرایط ، این امر در استان اتفاق افتاد ، به طوری که آنها در استان توسط مقامات قضایی گرفته نشده است و تمایلی به توجه به بخش بسیار کمی از اقدام و یک شورای اسلامی مناسب استان ، گسترش ایمان ندارد.
در پایان حقوق تأکید کرد: در استانهای دیگر بهترین مکان برای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فقیر و مسئولان استانی با اعتبار استانی است که کلیه هزینه ها و خرید یک ساختمان از دفتر را پوشش می دهد اما در استان علی رغم تلاش ایمان اعتبار ملی مقاومت مسئولان همچنان ادامه دارد.
پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا