بین الملل

صدور دستور پایان خدمت افسران و سربازان ذخیره ارتش سوریه

اینکه اداره کل امپراتوری ، ارتش نیروهای مسلح و نیروهای دو دستور گارد و کاپیتان محبوب من را منتشر کردند ، مرز حفظ است و در همان زمان اعزام می شوند ، این یک منبع برای نیروهای خارج از 1-2221 نیست.

طبق شواهد تی تی آنلاین که صنعا را نشان می دهد ، طبق یک فرمان حاوی شایستگی احترام به یاد افسران ذخیره است که دو سال یا بیشتر ، تا 1-1121 خدمت کرده اند ، اما گروه خدمات پزشکی پزشکان ، در حضور دو سال یا بیشتر ، افسران درجه دار و سربازان مردم. وی در 1-121-2011 هفت سال و شش ماه دوام آورد ؛ پایان می یابد.

در نظر گرفتن خاتمه خدمت نیروهای مسلح به فرماندهی ژنرال های ارتش سوریه و شامل موارد زیر است:

1. مقامات دوره خدمت تا اول فوریه 2021 ممکن است دو سال یا بیشتر نماز بخوانند.

2. خدمات پزشکی پزشکان ، به ویژه کسانی که دو سال یا بیشتر خدمت کرده اند.

3. افسران و سربازانی که به مدت هفت سال و نیم خدمت کرده اند ، در حالی که 1-121-2011.

4- افسران و سربازانی که در سال 1982 متولد شدند ، دو سال یا بیشتر خدمت کردند.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا