عمومی

قانون، دستگاه قضایی و مساله توهین به مقامات

اینکه مردان سیستم گسترده خرس ها ، و این امپراتوری ، امپراتوری ، و همچنین به دلیل برآورده نشدن برخی از آنها ، ذهن و اعتماد کمی به دولت اولوئریا دارند ، و اتفاقاً اینها مشکلاتی نیستند که در کشور میزبان وجود دارد ، او تعادل خودش را بر هم زد. از آنجا که هیچ گفتگوی مشترکی وجود ندارد و کشور ما را نهادینه کرده است ، و متأسفانه انتقادات سازنده ای وجود دارد ، آسیب ها ، خسارات ، خشمگینانه و به دنبال آن انتقادات سازنده و حاکمیت قانون.

آسیب ها ، و تقریباً همه برای گروه ها یا از زبان هر یک از اعضای شورا یا روحانیت ارزش زشت زشت و زشتی هستند. متأسفانه ، در ماه های اخیر افراد بیشتری را دیده ایم که به عنوان سخنرانان اخلاقی رادیو و تلویزیون در نظر گرفته می شوند ، این توهین اخلاقی و اجتماعی به تبلیغ تبلیغات اخلاقی اسلام برای آسیب رساندن به توهین ها و موجود در آن است.

قوانین ، مقامات و توهین ، به ویژه برنز و آهن ذوب شده و راهنماهای رئیس جمهور جرم محسوب می شود. رئیس جمهور دومین مقام عالی را در این سرزمین دارد و اگر در شخص یا عملکرد نهادها تقصیری پیدا کند ، با شرط اعمال قانون ، و مطابق متن بیانیه ، و او را به او داد قدرت متهم كردن آن به روشی اخلاقی ، احترام به آن بهتر از مدل های زندگی جامعه است.

در ماه های اخیر ، برخی به خاطر آن و برخی از پارلمان ها در رای اعتماد وزیر صمت شرکت کردند ، در میان سخنرانان صدا و سیما (به عنوان مثال روز قدس) و جمعه ما شاهد اتهامات و اهانت های ائمه به رئیس جمهور.

به طور خلاصه ، هیچ کاری وجود ندارد ، و نه کسانی که به مردم توهین می کنند اعتماد خود را به شایعه اعتماد می کنند و سود می برند:. مردم دوست دارند و همچنین گام در مشکلات خود هستند. به ویژه ، اعضای کنگره کنونی مجلس باید از این توهین استفاده کنند. چند قدم برداشته شد ، می توان آنها را با آنها برابر کرد ، آنچه را که در ماههای آخر عمر شورا برای خود مثبت دانستید ، این است که مشکلات مردم را حل کنید و برای اهانت بلند کنید.

ما به آخرین منتخبان مردم خواهیم رفت ، زیرا درد مشاوره ارائه دهنده است ، و تصویر را از بین می برد و اختلافات آنها را از بین می برد با از بین بردن دشمن تا انتخابات صعود شانه ها توسعه دهندگان برای ایجاد یک مکان خوب برای او. دریابید که این امر برای جامعه مذهبی مناسب است. ، بهتر از همه موارد سرزمین ، مواردی است که از این نظر مورد توجه قرار می گیرند ، این امر در امور مدنی است که برای پیگیری آسیب ها به عهده مقامات است.

* روح عضو متلق و نماینده سابق مجلس

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا