اجتماع و خانواده

لزوم بررسی دقیق زیرسویه‌های جدید امیکرون

آتسو هامادا، استاد بیمارستان دانشگاه پزشکی توکیو در ژاپن، گفت که اگر بسترهای جدید آمیکرون ظاهر شوند، باید آنها را به دقت بررسی کرد.

به گزارش تی تی آنلاین، به گفته این کارشناس، تابستان امسال موج هفتم ویروس کرونا به دلیل انتشار بستر BA.5 میکرونی ژاپن را فرا گرفت. در حالی که مدتی است BA.5 به موضوع غالب ویروس کرونا در سراسر جهان تبدیل شده است، نسبت کلی آن به تدریج در حال کاهش است.

در عین حال، کارشناس اعلام کرد که با توجه به گسترش عرضه BQ.1، BQ.2 و XBB Amicron، تعداد بیماران عروق کرونا به تدریج در حال افزایش است.

این استاد بیمارستان دانشگاه پزشکی توکیو که متخصص بیماری‌های عفونی است، می‌گوید: اگرچه هنوز مشخص نیست که در آینده غالب شوند، اما روش‌های جدید همگی توانایی یکسانی برای چسبیدن به سلول‌های انسانی و فرار از سیستم واکنش دارند. ایمنی نیز بهبود یافته است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، این کارشناس گفت که حتی اگر بسترهای جدیدی ظاهر شده اند، باید به دقت بررسی شوند. باید توجه داشت که آیا این بسترها می توانند از واکنش سیستم ایمنی بدن فرار کنند یا خیر؟ و ببینید چقدر مسری و بیمارگونه هستند.

پیام پایانی

دکمه بازگشت به بالا